Αθλητισμός

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: Αλλαγή καταστατικών στα σωματεία για τις εκλογές

Τα σωματεία πριν προχωρήσουν στις εκλογές θα πρέπει να ακολουθήσουν πιστά τον νέο αθλητικό νόμο. Ένα σημαντικό στοιχείο που έχουν την υποχρέωση να προσέξουν είναι η αλλαγή των καταστατικών με προθεσμία μέχρι τις 30/6/2021.

Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο και όχι με βάση τα καταστατικά. Αν κάποιο σωματείο παραβλέψει τον νόμο, του αφαιρείται η αθλητική αναγνώριση.

Όλη η επικαιρότητα