Ηλεία

Δήμος Ήλιδας: Για την αναβάθμιση του Αλιευτικού Παλουκίου…

Έγκριση μελέτης για έργα αναβάθμισης  στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία & Θάλασσα»

Στην έγκριση μελέτης και στον  καθορισμό των  όρων διακήρυξης της προμήθειας και συγκρότηση επιτροπών για τα έργα αναβάθμισης στο Αλιευτικό Καταφύγιο Παλουκίου, «προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή Ήλιδας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την αναβάθμιση του ευρύτερου χώρου στο Αλιευτικό Καταφύγιο Παλουκίου, όπως αντικατάσταση και επισκευή καταστραμμένων υλικών (πυρόσβεση, πυλώνες παροχής σκαφών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτροφωτισμού ), διαμορφώσεις καθιστικών και παρτεριών και έργα πρασίνου, τοποθέτηση συστήματος μπάρας εισόδου, κ.α.

Επίσης, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης από τον δήμο Ήλιδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020», προϋπολογισμού 119.207,40 ευρώ.

«Με σχετικό έγγραφό της, η Αναπτυξιακή Ολυμπίας, ως ενδιάμεσος φορέας του σχετικού Επιχειρησιακού Προγράμματος,  μας απέστελλε την έγκριση διακήρυξης της πράξης, για ένα έργο που περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις για την συντήρηση του αλιευτικού καταφυγίου. Ως Οικονομική Επιτροπή προχωρήσαμε στην έγκριση της μελέτης και στον καθορισμό όρων διακήρυξης και στη συγκρότηση των επιτροπών.

Το  έργο, περιλαμβάνει έργα αναβάθμισης του ευρύτερου χώρου στο Αλιευτικό καταφύγιο, τα οποία θα προσδώσουν μια άλλη εικόνα και θα προσφέρουν λειτουργικότητα στο χώρο τόσο για τους αλιείς, όσο και για τους επισκέπτες», δήλωσε στην εφ. «Πατρίς» ο δήμαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Όλη η επικαιρότητα