Ηλεία

Δήμος Ήλιδας: Προσλήψεις για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Εγκρίθηκε η πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την στελέχωση της δομής: Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας δήμου Ήλιδας με παράρτημα Ρομά.

Η δομή εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» και έγινε η πρόσληψη δύο κοινωνικών λειτουργών, ενός παιδαγωγού και ενός οικονομικού διοικητικού.

Στόχος της δομής μέσω του προγράμματος είναι η υποστήριξη του Δήμου στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Ήλιδας.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ήλιδας, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών, συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές, υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Παράλληλα, συμβάλλει στην διασύνδεση  των ωφελούμενων  με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Η ευθύνη για τη λειτουργία, τον έλεγχο και την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας ανήκει στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Διεύθυνση Διοίκησης & Πρόνοιας Δήμου Ήλιδας ).

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στον πληθυσμό Ρομά  που κατοικεί στα όρια του δήμου Ήλιδας.  Το Παράρτημα για πληθυσμό Ρομά ανήκει στο Κέντρο Κοινότητας και παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες, δηλαδή αποτελεί δομή υποδοχής, καταγραφής και διασύνδεσης πολιτών και συντονισμού δράσεων κοινωνικής ένταξης.

Ποιοι απευθύνονται

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ήλιδας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα  όπως ανεργία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Στόχος του Κέντρου Κοινότητας  είναι να συμβάλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου παρέχει ενημέρωση  και πληροφόρηση στους πολίτες για επιδόματα , παροχές και προγράμματα κοινωνικής προστασίας  συμπεριλαμβανομένου του Κοινωνικού Εισοδήματος  Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) , την παραπομπή και  διασύνδεση  των πολιτών με αυτά και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των κατοίκων της περιοχής με έμφαση στης ευάλωτες κοινωνικά ομάδες  (άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες , άτομα με αναπηρία ,  μετανάστες κ.α).
 Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν σε όλους τηρώντας τις αρχές του απορρήτου και της μη διάκρισης ενώ όλα τα  στελέχη συνεργάζονται μεταξύ τους  για την εύρυθμη  λειτουργία του  Κέντρου.
Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ήλιδας με Παράρτημα Ρομά μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες Ρομά για πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν  με στόχο την αναβάθμιση  του βιοτικού τους επιπέδου  και την κοινωνική  τους ένταξη.
Το  Κέντρο Κοινότητας βρίσκεται στην οδό Αχιλλέα Μπουντουβή  21 στην Αμαλιάδα  και λειτουργεί  καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 07.30 – 3.30  και ώρες κοινού 08.30 -13.30.

Όλη η επικαιρότητα