Ηλεία

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: Συνοδευτικό Μέτρο 3– Αγωγή του παιδιού και του εφήβου :καθημερινά ζητήματα

Στο πλαίσιο των δράσεων  υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων, που στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους),ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ξεκινά την υλοποίηση της τρίτης  δράσης με θέμα«Αγωγή του παιδιού και του εφήβου :καθημερινά ζητήματα»

Πρόκειται για τρείς ημερίδες που θα λάβουν χώρα σύμφωνα με το κατώθι πρόγραμμα

  • Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021, ώρα 12:30μ.μ
  • Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021, ώρα 12:30μ.μ
  • Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021, ώρα 12:30μ.μ
  • Τετάρτη 17, Μαρτίου2021, ώρα 12:30μ.μ

Μέσα από το συνοδευτικό μέτρο 3 θα επιδιωχθεί να καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων αλλά και ηλικιών καιοι εισηγητές θα προσπαθήσουν να εισάγουν τους συμμετέχοντες σε βασικές έννοιες και ζητήματα της παιδικής και εφηβικής ψυχολογίας δίνοντας βασικές κατευθύνσεις και συμβουλές .

Η μετάβαση του παιδιού στο δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο αποτελούν κρίσιμες περιόδους για την κοινωνική και τη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου.

Η επιδίωξη υψηλών σχολικών επιδόσεων, η αποδοχή από την ομάδα των συνομιλήκων, οι σχέσεις με τους γονείς, οι αλλαγές στη σωματική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της ταυτότητας, αποτελούν μερικά από τα ζητήματα που σχετίζονται με το άγχος που βιώνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια αυτής της ηλικίας.Το σχολείο ως ένα περιβάλλον που προάγει την ανάπτυξη και την μάθηση, αποτελεί ίσως έναν από τους πιο σημαντικούς χώρους δραστηριότητας των μαθητών. Αφενόςδιότι εκεί περνάνε πολλές ώρες από την καθημερινότητά τους, αφετέρου επειδήτα ερεθίσματα που λαμβάνουν στο σχολικό περιβάλλον διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά τους και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.

Ο εκφοβισμός ( bullying) αναφέρεται στη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση ή μείωση ασθενέστερων ατόμων σε μια ομάδα, ορίζεται δε ως ένα πρότυπο επιθετικής συμπεριφοράς μεταξύ δύο ή περισσότερων παιδιών.

Οι ωφελούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τη σημασία της Αγωγής του παιδιού και του εφήβου και τους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους σε ζωντανήσύνδεσημέσα από τηνιστοσελίδακαι τοfacebookτου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας,καθώςεπίσηςκαι στο YouTubeκανάλι της multiproduction

Για πληροφορίες οι ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2621030087-6985893923 και στο  email : [email protected]

Με σεβασμό στη δημόσια υγεία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τον περιορισμό της επιδημίας του Covid19θα τηρηθούν τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που ισχύουν.

*Οι δράσεις είναι δωρεάν για όλους τους δημότες.

Όλη η επικαιρότητα