Χωρίς κατηγορία

Δήμος Ζαχάρως: Ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο ασφαλτόστρωση δρόμου «Κάτω Σμέρνα προς Αρτέμιδα»

Ο δήμος Ζαχάρως προχώρησε στην έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου ασφαλτόστρωση δρόμου «Κάτω Σμέρνα προς Αρτέμιδα».

Προσωρινός ανάδοχος του έργου π/υ 196.774,20€ (πλέον Φ.Π.Α.24%) είναι ο οικονομικός φορέας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ » ο οποίος προσέφερε την χαμηλότερη τιμή με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό: Σαράντα Τέσσερα (44,00%).

Πρόκειται για ακόμη ένα έργο ανάπτυξης για το δήμο Ζαχάρως, αφού θα βελτιωθεί η μετακίνηση των πολιτών της περιοχής.

Ο δήμαρχος Ζαχάρως κος Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος επανειλημμένα έχει αναφέρει ότι βασικός στόχος του, είναι η βελτίωση όλων των οδικών αρτηριών του δήμου και κυρίως των δρόμων οι οποίοι οδηγούν από τις ορεινές περιοχές προς την πόλη της Ζαχάρως, αλλά και τις παραλίες του δήμου. Άλλωστε μέσω αυτών των έργων θα έρθει η ανάπτυξη τόσο η τουριστική όσο και αγροτική στον Δήμο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλα παρόμοια έργα βελτιώσεων δρόμων στον Δήμο Ζαχάρως, που δεν θέλει να χάσει καθόλου χρόνο, στον δρόμο προς την ανάπτυξη.

Όλη η επικαιρότητα