Μεσσηνία

Δήμος Καλαμάτας:  Ομόφωνα το Δ.Σ. ενέκρινε τη συμμετοχή στις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030»

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε: «Στην ιστορία των πόλεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν αποφάσεις που ορίζουν την πορεία, το χαρακτήρα και την προοπτική τους. Που διαμορφώνουν για χρόνια πολλά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων τους. Που καθορίζουν τη θέση τους στο χάρτη των πόλεων, σε ολόκληρο τον κόσμο
Ακούστε το άρθρο

Ομόφωνα εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο Σχέδιο (Mission) της Ε.Ε.: «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» κατά τη 17η/2021 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, σήμερα Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021. Με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση των απαιτήσεων συμμετοχής στην Αποστολή της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» στοχεύει να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό, αρχικά 100 ευρωπαϊκών πόλεων ως προς την ουδετερότητα του κλίματος, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων:

της αειφόρου ανάπτυξης (SDG’s), σύμφωνα με την ατζέντα του ΟΗΕ για το κλίμα έως το 2030
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) έως το 2050.
Η «Αποστολή» (Mission):

είναι μια προσπάθεια διαρθρωμένη με τρόπο ολιστικό σε ότι αφορά, τα προγράμματα χρηματοδότησης, τον τρόπο διακυβέρνησης του εγχειρήματος, καθώς και την υποστήριξη των δράσεων, από όλες τις Γεν. Διευθύνσεις της Ε.Ε
προωθεί την καινοτομία με την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, σε όλες τις παρεμβάσεις στην πόλη, στοχεύοντας σε τομείς όπως η διακυβέρνηση, οι μεταφορές, η ενέργεια, οι κατασκευές, η κυκλική οικονομία, κ.ά.
αναμένει από τους πολίτες, τους φορείς και τις πολιτικές αρχές, να επιδείξουν δέσμευση, φαντασία και αποφασιστικότητα, απαιτώντας αλλαγή συμπεριφοράς, ώστε να ξεπεραστούν οι αιτίες και να εφαρμοστούν κοινά για όλους, οι αντίστοιχες αποφάσεις.
Σκοπός της «αποστολής» είναι να επιλεγούν, μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασία, 100 πόλεις της Ε.Ε, γεωγραφικά κατανεμημένες σε όλα τα κράτη μέλη, οι οποίες, συνεργαζόμενες μεταξύ τους, θα μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα πρότυπο δίκτυο κόμβων καινοτομίας, που θα είναι οδηγός για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σε παρέμβασή του, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Στην ιστορία των πόλεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν αποφάσεις που ορίζουν την πορεία, το χαρακτήρα και την προοπτική τους. Που διαμορφώνουν για χρόνια πολλά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων τους. Που καθορίζουν τη θέση τους στο χάρτη των πόλεων, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην Καλαμάτα, ζήσαμε ήδη μία τέτοια ιστορική στιγμή, με τις αποφάσεις που συνέβαλλαν στην επιτυχημένη αντιμετώπιση της μεγάλης φυσικής καταστροφής των σεισμών του 1986.

Σήμερα, 35 χρόνια μετά, το Δημοτικό μας Συμβούλιο, η πόλη, ο Δήμος μας, βρίσκονται μπροστά σε μία νέα ιστορική απόφαση. Την έγκριση της συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας, στη διαδικασία σύνταξης της αίτησης για τη συγκρότηση του πιλοτικού δικτύου της ΕΕ των “100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων”».

Όλη η επικαιρότητα