Ηλεία

Δήμος Πύργου: Παύθηκε από τα καθήκοντα του ο Αντιδήμαρχος, Λάμπης Αριστειδόπουλος

Με απόφαση του δήμαρχου Πύργου Τάκη Αντωνακόπουλου (που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» την Τρίτη), παύθηκε από τα καθήκοντά του ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης Λάμπης Αριστειδόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται πως ο δήμαρχος Πύργου:

Α. Ανακαλεί την αριθμ. πρωτ. 1304/17-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Γ8Ω17-Δ6Β) Απόφαση Δημάρχου « Ορισμός Αντιδημάρχου»

Β. Ανακαλεί τον αντιδήμαρχο Αριστειδόπουλο Χαράλαμπο του Δημητρίου από την θέση του Αντιδημάρχου Δήμου Πύργου και τον απαλλάσσει από την άσκηση των ανατιθεμένων σε αυτόν αρμοδιοτήτων, πριν τη λήξη της θητείας του για τους κάτωθι ειδικούς και σημαντικούς λόγους:

1) Το γεγονός ότι καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας του Αντιδημάρχου Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου δεν είχαν χορηγηθεί Μ.Α.Π. σε όλους τους εργαζομένους του τομέα διοικητικής του ευθύνης

2) Το ύφος της επικοινωνίας του προαναφερομένου Αντιδημάρχου με το υφιστάμενο προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας – ανακύκλωσης – πρασίνου:

α) δεν συνάδει στο ελάχιστο με την ηθική δεοντολογία που εφαρμόζει η δημοτική αρχή στην άσκηση των καθηκόντων της,

β) προκαλεί ζητήματα δυσλειτουργίας στην υπηρεσία του,

γ) προσβάλλει τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α΄ 26 )

3) Από την αντιπαραβολή των ανωτέρω σχετικών 16,17,18,19,20 εγγράφων αποδεικνύεται ότι:

α) η διοικητική συμπεριφορά του καθίσταται αντίθετη με τις αρχές και τις θέσεις της δημοτικής Αρχής, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το κλίμα συνεργασίας και να προκαλούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου

β) διαπιστώνεται σοβαρότατο θέμα παντελούς έλλειψης διάθεσης συνεργασίας με το Δήμαρχο, που αναιρεί την εμπιστοσύνη και την αρχή της επικουρικότητας στα καθήκοντα του Δημάρχου από πλευράς Αντιδημάρχων.

γ) αν και του ζητήθηκε από το Δήμαρχο να υποβάλει την παραίτησή του δεδομένου ότι έχει καταστεί αδύνατη πλέον η όποια συνεργασία μαζί του, μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συχνά φαινόμενα δυσλειτουργίας στο έργο της Δημοτικής Αρχής.

δ) διαπιστώνεται η έμπρακτη διαφοροποίηση του Αντιδημάρχου από τις επιλογές της διοίκησης του Δημάρχου σε ζητήματα καθοριστικής σημασίας για τα συμφέροντα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Σημειώνεται πως μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης, οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί, στον Λάμπη Αριστειδόπουλο, ως αντιδήμαρχο, και ανακαλούνται, θα ασκούνται, πλέον, από τον δήμαρχο Πύργου.

Όλη η επικαιρότητα