Ηλεία

Δήμος Πύργου: Τι περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις-έργα ύψους 1,6 εκατ. ευρώ

«Ναι» σε παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.622.496 ευρώ σε πυρόπληκτες περιοχές του δήμου Πύργου έδωσε πρόσφατα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε υποδομές πυρόπληκτων περιοχών του δήμου Πύργου και σε κατασκευή υποδομών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στην τοπική κοινότητα Γουμέρου και χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕ 401, το παλιό Ταμείο Μολυβιάτη…

Τα έργα εγκρίθηκαν από την επιτροπή αξιολόγησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και απομένει η έγκριση τους από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. Ελλάδας, η οριστική έγκριση από το υπουργείο Ανάπτυξης και κατόπιν η δημοπράτηση τους από το δήμο Πύργου.

Αργυρόπουλος: «Διεκδικούμε κι άλλα έργα»…

Μιλώντας σχετικά ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Πύργου, Γιάννης Αργυρόπουλος, διευκρίνισε πως «Θεωρούμε πως έως το τέλος του 2020 θα έχουν ολοκληρωθεί οι συγκεκριμένες διαδικασίες και στις αρχές του 2021 θα είμαστε έτοιμοι να τα δημοπρατήσουμε».

Ο κ. Αργυρόπουλος πρόσθεσε πως «Ωριμάζουμε και ολοκληρώνουμε μελέτες για σοβαρά έργα υποδομής αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εξ όσων γνωρίζουμε αναμένεται να γίνει αναθεώρηση στην  διανομή των πόρων του Ταμείου Μολυβιάτη  όπου θα ενταχθούν καινούργια έργα. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι για τη συγκεκριμένη αναδιανομή διεκδικώντας νέα έργα. Αν θέλετε είναι και ηθικό το θέμα αφού ως γνωστό τα χρήματα του Ταμείου Μολυβιάτη συγκεντρώθηκαν για τις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας και πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί».

Έργα οδοποιίας, αποχέτευσης και αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων

Στο έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.219.371 ευρώ, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σε οδικό δίκτυο (αστικό & αγροτικό), σε τμήματα αποχετευτικών δικτύων τα οποία έχουν καταστεί μη λειτουργικά και στην αντιμετώπιση τοπικών κατολισθητικών φαινομένων.

Στα έργα οδοποιίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι μεν μικρά τοπικά έργα, σημειακής φυσιογνωμίας, αλλά όλα μαζί αποτελούν ένα διευρυμένο δίκτυο παρεμβάσεων. Οι περιοχές που θα εκτελεστούν παρεμβάσεις είναι:

Η οδός Καταραχίου στον Πύργο (αποκαθίστανται 3 χιλιόμετρα του δρόμου από τη διασταύρωση προς Σπιάντζα έως τη διασταύρωση προς Μούτελη).

Τμήμα δρόμου στην περιοχή «Καβασιλάκια» Πύργου

Τμήμα δρόμου στην περιοχή «Καταράχι» Πύργου

Τμήμα δρόμου στην περιοχή «Τραγανό» Πύργου

Τμήμα δρόμου στην περιοχή «Κεραμιδιά» ΤΚ Πρασίνου

Τμήμα δρόμου στην περιοχή «Ροζέικα» ΤΚ Αμπελώνα

Τμήματα της οδού που οδηγεί στην περιοχή «Κατσικάρι» Πύργου και πιο συγκεκριμένα οι τρείς διασταυρώσεις.

Ο κόμβος της Παπαγεωργίου με την Διονύσου και με την Αγίου Γεωργίου, στον Πύργο.

Τμήματα οδού εντός του αστικού ιστού της ΤΚ Λαστείκων.

Στα έργα αποχέτευσης, περιλαμβάνονται στοχευμένες παρεμβάσεις σε υφιστάμενα μεν, μη λειτουργικά δε δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Οι περιοχές που θα εκτελεστούν παρεμβάσεις είναι η Τ.Κ. Ωλένης, η ΤΚ Αγίας Άννας, η περιοχή «Ανθόπυργος» της ΔΚ Πύργου και η περιοχή «Γεράμπελα» Λαμπετίου της Δ.Κ. Πύργου.

Στα έργα αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων, εντάσσονται τα έργα προστασίας πρανών (υπερκείμενων ή αντιστηριζόμενων), ώστε να μην παρατηρούνται συνεχή κωλύματα στην κυκλοφορία τοπικών οδών από περιπτώσεις καταπτώσεων εδαφικών μαζών. Οι περιοχές που θα εκτελεστούν παρεμβάσεις είναι η Τ.Κ. Αγίας Άννα (παρεμβάσεις εντός οικιστικού ιστού) και η Τ.Κ. Λαστείκων (περιοχή «Ντόμπρινο»).

Σημειώνεται πως η χρονική διάρκεια κατασκευής του έργου συνολικά, εκτιμάται σε 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

400.000 ευρώ για έργα στο Γούμερο

Στο έργο με τίτλο «Κατασκευή υποδομών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ Γουμέρου του δήμου Πύργου» (προϋπολογισμού 400.000 ευρώ), περιλαμβάνεται η λειτουργική ολοκλήρωση υφιστάμενης υποδομής στο Γούμερο της Δημοτικής Κοινότητας Ωλένης.

Η πρόταση περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενιαίου χώρου εκδηλώσεων , χώρων υγιεινής, ενώ προβλέπεται μελλοντική κατασκευή χώρου αναψυκτήριου, χώρου παρασκευαστήριου, εκθετηρίου και χώρου πωλητήριου γεωργικών προϊόντων μέσω οικιακής τυποποίησης.

Η προαναφερόμενη παρέμβαση, θα συμβάλει στην προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, στην οργάνωση και στην περαιτέρω ανάπτυξη  της κοινωνικής αναβάθμισης καθώς και στην βελτίωσης ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Όλη η επικαιρότητα