Ηλεία

ΔΕ Φιγαλείας: 9.000 ευρώ για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού σε 8 οικισμούς

Σε ανάθεση που αφορά την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού µε την τοποθέτηση για την βελτίωση του φωτισµού και επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε πλατείες , γήπεδα, σχολεία, κτίρια, κλπ, των κοινοτήτων της ∆Ε Φιγαλείας και σύµφωνα µε την αριθ. 29/2020 µελέτη της ∆/νσης Τ.Υ & ΠΕ προχώρησε ο Δήμος Ζαχάρως-Φιγαλείας.

Η παρούσα ανάθεση ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της και η συνολική αξία της ανάθεσης µε Φ.Π.Α είναι 9.000,00 ευρώ.

Πηγή: #ΦΙΓΑΛΕΙΑnews24

Όλη η επικαιρότητα