Αθλητισμός Ηλεία

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πύργου: Πρόσληψη 7 πτυχιούχων φυσικής αγωγής

Η δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Πύργου ΔΗΚΕΠ ανακοίνωσε ότι προχωρά στην Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν συνολικά επτά πτυχιούχοι φυσικής αγωγής για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για όλους 2020- 2021» με τη συνεργασία της γραμματείας αθλητισμού, με ωριαία αποζημίωση διάρκειας έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/07/2021.

Οι κατηγορίες- ειδικότητας και ο αριθμός θέσεων είναι οι εξής:

1) ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΑΜΕΑ (Ειδική Φυσική Αγωγή –Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή) – 1 άτομο με χρόνο εργασίας έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/7/2021. Τα τυπικά προσόντα είναι: «Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΑμεΑ».

2) ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – 2 άτομα με χρόνο εργασίας έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/7/2021. Τα τυπικά προσόντα είναι : Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.

3) ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ- ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – 2 άτομα με χρόνο εργασίας έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/7/2021. Τα τυπικά προσόντα είναι : Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ- ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.

4) ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ – 1 άτομο με χρόνο εργασίας έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/7/2021. Τα τυπικά προσόντα είναι: Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ.

5) ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΡΥΘΜΙΚΗ-ΧΟΡΟΣ– 1 άτομο με χρόνο εργασίας έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/7/2021. Τα τυπικά προσόντα είναι: Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανωτάτης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα ΡΥΘΜΙΚΗ-ΧΟΡΟΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πύργου Δ/νση ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, Πύργος ή ν’ αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην παραπάνω διεύθυνση σε αποκλειστική προθεσμία δέκα(10) εργάσιμων ημερών από 19-10-2020 έως 02-11-2020 και ώρες από 08:00 έως 14:00.

Όλη η επικαιρότητα