Ηλεία

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου: Αποφάσεις – λύσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων

Ακούστε το άρθρο

Δυο αποφάσεις που σχετίζονται με το σημαντικό θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων στο λιμάνι του Κατακόλου πήρε η διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου (ΔΛΤΠ), ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ειδικότερα προ ολίγων ημερών, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και δήμαρχος Πύργου, Τάκης Αντωνακόπουλος, υπέγραψε σύμβαση με την ιδιωτική εταιρεία «Εnvity» για την εκπόνηση σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης αποβλήτων πλοίων της ευθύνης του ΔΛΤ Πύργου εντός τριών μηνών, σύμφωνα και με όσα προβλέπει το χρονοδιάγραμμα σύνταξης του σχεδίου της Τεχνικής Έκθεσης και της προσφοράς του αναδόχου. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις 8.556 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Επίσης υπεγράφη απόφαση για την απευθείας ανάθεση Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του ΔΛΤ Πύργου για την κάλυψη των αναγκών του, στη ναυτιλιακή εταιρεία «Antipollution». Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 24.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).Η διάρκεια της ανάθεσης ισχύει από την υπογραφή της μέχρι της εξαντλήσεως του συμφωνηθέντος ποσού.

Όλη η επικαιρότητα