Ηλεία

Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας: «Πέρασε» η αλλαγή έδρας και ταμειακής υπηρεσίας ΦΟΔΣΑ

Στην έγκριση μεταφοράς της έδρας, αλλά και των καθηκόντων της Οικονομικής και Ταμειακής Υπηρεσίας του ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας από τον Δήμο Πηνειού στον Δήμο Ήλιδας, προχώρησε, κατά πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας κατά την δια τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση την Τρίτη το βράδυ.

Η  μεταφορά τέθηκε και εγκρίθηκε  λόγω του ότι από την πλευρά του δήμου Πηνειού είχε  εκφραστεί η θέση να μην συνεχίσει να έχει την έδρα του Φορέα. Παράλληλα, ο δήμος Ήλιδας διαθέτει τις τεχνικές υπηρεσίες και έχει αναλάβει το έργο της μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Τριανταφυλλιά.

Και για  τα καθήκοντα  της οικονομικής και ταμειακής υπηρεσίας του Φορέα, επίσης ο δήμος Πηνειού δεν ήταν  διατεθειμένος  να  συνεχίσει  να εξυπηρετεί τον Φορέα, όπως επισημάνθηκε και στην προχθεσινή συνεδρίαση.

Το θέμα καταψήφισε η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης με το αιτιολογικό ότι ο δήμος δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων έτσι κι αλλιώς για να μπορούν να ανταποκριθούν και στον Φορέα.

Όσον αφορά  πάντως  στην αλλαγή έδρας, εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας,  θα πρέπει να λάβουν απόφαση και τα υπόλοιπα Δημοτικά Συμβούλια του νομού, ως μέλη του ΦΟΔΣΑ.

Επίσης εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου, η οποία περιλαμβάνει την σύσταση Λιμενικού Γραφείου Δήμου στο Αλιευτικό Καταφύγιο Παλουκίου. Ήδη, έχει δοθεί έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο.

Ακόμα, έγινε η έγκριση του  μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ και ο καθορισμός χώρων για δημοπράτηση αιγιαλού παραλίας για τα έτη 2021, 2022, κατόπιν άγονων δημοπρασιών. Πρόκειται για τις παραλίες Αγίας Μαρίνας Δουνεϊκων, Σαβαλίων και Μαραθιάς.

Και αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης

Προηγήθηκε  ειδική συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη απόφασης στην υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του δήμου οικονομικού έτους 2021. Το συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αναμόρφωση, την οποία εκτός των συμβούλων της συμπολίτευσης, ψήφισε και η παράταξη Κράλλη.

Κατά την εισήγησή του ο δήμαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυμπέρης και ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής τόνισε στην εισήγησή του ότι:  Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία.

 Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων).

Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα σχετικά άρθρα.

Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους».

Όλη η επικαιρότητα