Διαβάστε σήμερα (07/09/18′) στην εφ. Πατρίς!

Διαβάστε σήμερα (07/09/18′) στην εφ. Πατρίς που κυκλοφορεί (Αναζητήστε τα σημεία πώλησης) και γίνετε συνδρομητής της έντυπης έκδοσης.