Πολιτική

Διονύσης Καλαματιανός: Κατάθεση τροπολογίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας με όρους δικαιοσύνης

Τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας κατέθεσαν 69 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται και διευρύνεται το πλαίσιο του νόμου. Παράλληλα γίνεται προσδιορισμός της αυτοματοποιημένης διαδικασίας υπολογισμού των δόσεων της ρύθμισης.

Ο κ. Καλαματιανός σε συνέντευξή του υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης ενός διευρυμένου πλαισίου εισοδηματικών και κοινωνικών κριτήριων για την προστασίας της πρώτης κατοικίας, που θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2020. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι στα κόκκινα δάνεια της οικονομικής κρίσης που προέκυψε μετά το 2009, έρχονται να προστεθούν τα κόκκινα δάνεια της νέας κρίσης, που ακολουθεί την πανδημία. Η οικονομία βρίσκεται ήδη σε μεγάλη ύφεση και χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και νοικοκυριά αγωνιούν για το μέλλον τους. Η κυβέρνηση δε λαμβάνει μέτρα για την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Με αυτή την επιλογή, μετά την 31η Ιουλίου, που λήγει το ισχύον πλαίσιο, αφήνει διάπλατα το δρόμο για χιλιάδες κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακόμα και για όσους πραγματικά δε μπορούν να καταβάλλουν τις δόσεις των δανείων τους.

Με την τροπολογία που κατατέθηκε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από την παράταση και διεύρυνση των κριτηρίων του νόμου, ορίζεται μια αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού των δόσεων της ρύθμισης. Μέχρι τώρα, οι τράπεζες υπονομεύουν την ισχύουσα διαδικασία, καθώς, δεν προβαίνουν σε προτάσεις ρύθμισης των δανείων. Με την τροπολογία ορίζεται ότι η πρόταση ρύθμισης θα παράγεται αυτόματα από την πλατφόρμα, ως διαφορά μεταξύ του εισοδήματος του οφειλέτη και των Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης. Η αυτοματοποιημένη πρόταση θα επιβάλλεται στους πιστωτές, ενώ σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν, θα γίνεται μετατροπή της σε αίτηση του ν. 3869/2010 και μέχρι την τελική απόφαση θα αναστέλλονται τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί κλπ). Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται η αδιαφορία και η άρνηση που επιδεικνύουν οι πιστωτές να υποβάλλουν πρόταση για ρύθμιση του χρέους.

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προστατεύει ακίνητα πρώτης κατοικίας αξίας έως 250.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και έως 200.000 ευρώ, από 175.000 που είναι σήμερα, για τις περιπτώσεις επιχειρηματικών δανείων. Έτσι διευρύνεται η προστασία τόσο των φυσικών προσώπων, όσο και των επιχειρήσεων, που έχουν λάβει δάνεια και πραγματικά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Επίσης, καλύπτονται δάνεια που δεν εξυπηρετούνται έως 9-6-2020. Το όριο αυτό τίθεται, ώστε να συμπεριληφθεί το διάστημα της υγειονομικής κρίσης. Μέχρι σήμερα, το χρονικό όριο προστασίας ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2018. Πρέπει, λοιπόν, να στηριχτούν και όσοι εν μέσω κορονοϊού δε μπόρεσαν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα να κοκκινίσουν τα δάνεια τους.

Εξάλλου, τόνισε, ότι σημαντική παράμετρος της τροπολογίας είναι η αύξηση της συνεισφοράς του Δημοσίου, κυρίως για τα μικρά εισοδήματα. Για τους εγγυητές, προτείνεται η προστασία τους με διπλό τρόπο. Καταρχάς προβλέπεται να επιβαρύνονται μόνο για το μέρος που δεν εξοφλεί ο κύριος οφειλέτης και όχι για το συνολικό ποσό και επιπλέον να αίρεται η συνυποχρέωσή τους όταν ο κύριος οφειλέτης ρυθμίζει το δάνειο. Με αυτό τον τρόπο οι εγγυητές θα πάρουν μια βαθιά ανάσα, καθώς έχουν βρεθεί και αυτοί σε δυσχερή θέση.

Στο τέλος του χρόνου υπάρχει η πρόβλεψη για τον έλεγχο των μεταβολών στο εισόδημα του οφειλέτη και σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές, να διορθώνεται και να βελτιώνεται η πρόταση και η υποχρέωση, ώστε οι οφειλέτες να καταβάλλουν όσα πραγματικά μπορούν να αποπληρώσουν και οι Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης να προστατεύονται.

Κλείνοντας, ο κ. Καλαματιανός επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη τροπολογία έρχεται να καλύψει με δίκαιο τρόπο τις παραλήψεις της κυβέρνησης. Πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι επιχειρήσεις και νοικοκυριά βρέθηκαν σε μια πρωτοφανή κατάσταση, χωρίς δική τους ευθύνη, επομένως είναι χρέος της πολιτείας να στηρίξει και να ρυθμίσει με δίκαιο τρόπο τα κόκκινα δάνεια που δημιουργήθηκαν λόγω της προηγούμενης και της νέας οικονομικής κρίσης.

Όλη η επικαιρότητα