Ηλεία

ΔΣ Ανδραβίδας-Λεχαινών: Κεκλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση

Συνεδριάζει  κεκλεισμένων των θυρών, λόγω λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης  του κορωνοϊού COVID -19  συνεδρίαση,  την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19.30 , το ΔΣ δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στα Λεχαινά με τα εξής  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση πρακτικών 15ης  τακτικής συνεδρίασης του δ.σ. στις 28/8/2020 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  2. Τροποποίηση της αριθ. 17/2020 απόφασης του δ.σ. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων για το έτος 2020(Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  3. Τροποποίηση της αριθ. 18/2020 απόφασης του δ.σ. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών ακινήτων του Δήμου, για το έτος 2020 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  4. Τροποποίηση της αριθ. 55/2020 απόφασης του δ.σ. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για μίσθωση ακινήτου από το Δήμο  για την στέγαση υπηρεσιών του  (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  5. Τροποποίηση της αριθ. 226/2019 απόφασης του δ.σ. με θέμα: Ορισμός διοικητικού συμβουλίου Ν.Π. του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης & Παιδείας» (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  6. Τροποποίηση της αριθ. 227/2019 απόφασης του δ.σ. με θέμα: Ορισμός διοικητικού συμβουλίου Ν.Π. του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  7. Τροποποίηση της αριθ. 228/2019 απόφασης του δ.σ. με θέμα: Ορισμός διοικητικού συμβουλίου Ν.Π. του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με την επωνυμία «Π.Π.Κ.Κ. Σταφιδοκάμπου» (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  8. Τροποποίηση της αριθ. 233/2019 απόφασης του δ.σ. με θέμα: Ορισμός διοικητικού συμβουλίου Ν.Π. του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης» (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  9. Τροποποίηση της αριθ. 280/2019 απόφασης του δ.σ. με θέμα: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στο Δίκτυο πόλεων με λίμνες(Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  10. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία της ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ Λεχαινών (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)

Όλη η επικαιρότητα