Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Τουρισμός

Δυτική Ελλάδα: Ποια παραλία θα ψηφίσετε;

Τη ∆υτική Ελλάδα επιχειρεί να συστήσει η Περιφέρεια µέσα από τις καλύτερες παραλίες της µε όχηµα έναν διαγωνισµό που απευθύνεται σε επαγγελµατίες τουρισµού του εξωτερικού. Ο διαγωνισµός τρέχει µέσα από την εικονική πλατφόρµα προβολής εκπαίδευσης που δηµιούργησε η Περιφέρεια. Στη λίστα περιλαµβάνονται οι παραλίες: Καλόγρια, Γιαννισκάρι, Ακολη (Αχαΐας), Κουρούτα, Αρκούδι, Κακόβατος, Σκαφιδιά (Ηλείας), Μύτικας, Βαθιαβάλι, Ψανή (Αιτωλοακαρνανίας).

Στη σχετική ψηφοφορία την πρώτη τριάδα συµπλήρωναν, σύµφωνα µε τα προσωρινά αποτελέσµατα, οι παραλίες: Μύτικας, Γιαννισκάρι και Βαθιαβάλι.

Στην πολυµεσική και πολυτροπική παρουσίαση των παραλιών της Περιφέρειας παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης και γνωριµίας των επαγγελµατιών τουρισµού του εξωτερικού (τουριστικών πρακτόρων, τουριστικών συντακτών), µε τις παραλίες της ∆υτικής Ελλάδας και η ψηφοφορία για την ανάδειξη της καλύτερης παραλίας.

Όπως έχει γράψει η εφ. «Πελοπόννησος», οι στόχοι που καλύπτει η πλατφόρµα είναι:

1) Η εικονική προσέγγιση και γνωριµία µε τους επαγγελµατίες τουρισµού την περίοδο των περιορισµών covid-19,

2) Ο εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος «Ηλιος Θάλασσα» της ∆υτικής Ελλάδας και µε υπόλοιπα στοιχεία του συνολικού τουριστικού προϊόντος,

3) Η γνωριµία και η εκπαίδευση των επαγγελµατιών τουρισµού µέσω της εικονικής εκπαίδευσης µέσω του διαδικτύου,

4) Η Ενίσχυση του µπραντ νέιµ της ∆υτικής Ελλάδας µέσα από τα προωθητικά εργαλεία,

5) Η διεύρυνση της κοινότητας των συνεργασιών µε τους επαγγελµατίες τουρισµού. Πιο συγκεκριµένα, από την εικονική πλατφόρµα προβολήςψηφοφορίας παρουσιάζονται, µέσω εικονικής 360ο περιήγησης (εικόνα και βίντεο) οι δέκα (παραλίες της ∆υτικής Ελλάδας οι οποίες εµπλουτίστηκαν πολυµεσικά µε περιεχόµενο του συνολικού τουριστικού προϊόντος του προορισµού όπως τα αξιοθέατα, οι εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, η προσβασιµότητα, κα.

Οι δέκα εµπλουτισµένες εικονικές και πολυµεσικές παρουσιάσεις των παραλιών της ∆υτικής Ελλάδας εστάλησαν ηλεκτρονικά στους επαγγελµατίες τουρισµού του εξωτερικού έτσι ώστε να τις γνωρίσουν, να εκπαιδευτούν σε τρόπους προώθησής τους και περαιτέρω να ψηφίσουν για την καλύτερη επιλογή.

Για την ολοκλήρωση του έργου ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισµού και Τουρισµού Νίκος Κοροβέσης δήλωσε: «Σε αυτή την περίοδο των περιορισµών που βιώνουµε λόγω της πανδηµίας covid-19, ως περιφερειακή αρχή επιδιώκουµε µε τρόπους καινοτόµους να είµαστε διαρκώς σε επαφή µε τους επαγγελµατίες τουρισµού διεθνώς, να τους γνωρίσουµε ψηφιακά τις παραλίες µας, να τους «ταξιδέψουµε» εικονικά και µε ασφάλεια σε αυτές, να δηµιουργηθεί το κίνητρο, η ανάγκη, η επιθυµία και η προσδοκία για συνεργασία µε τον προορισµό µας.

Όλη η επικαιρότητα