Ηλεία

Δ.Ήλιδας: Λυμπέρης και Παλυβός στις θέσεις παραιτηθέντων αντιδημάρχων!

ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΠΑΤΡΙΣ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Στην κάλυψη των δύο κενών θέσεων αντιδημάρχων που δημιουργήθηκαν μετά τις παραιτήσεις των κ.κ. Α. Φουντά και Χ. Νικολόπουλου, προχώρησε χθες ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε, τις αρμοδιότητες επί των Διευθύνσεων Τεχνικών  Υπηρεσιών  και Υπηρεσίας Δόμησης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος  (εκτός του Τμήματος Περιβάλλοντος),  αναλαμβάνει ο Δήμαρχος  κ. Γιάννης Λυμπέρης. Επίσης ορίζεται άμισθος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Χρήστος Παλυβός, από την έναρξη ισχύος της απόφασης και μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2021.

Ο κ. Παλυβός πριν μερικούς μήνες είχε υποβάλει την παραίτησή του από την θέση του προέδρου της Εταιρείας Ακινήτων του δήμου.

Του ορισμού προηγήθηκαν οι αποδοχές των παραιτήσεων του των κ. Χ. Νικολόπουλου  από  τη  θέση  του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας και του Α. Φουντά από τη θέση τού Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σε δήλωσή του ο κ. Λυμπέρης ανέφερε: «σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να μπορέσει ο Δήμος Ήλιδας να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, δεν περισσεύει κανείς. Διαπιστώθηκε πως υπήρξε μια «δυσκολία» στο να «τρέξουν» οι κινήσεις για την υλοποίηση των έργων που είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκαν να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να υλοποιήσουμε το όραμά μας για τον δήμο που όλοι επιθυμούμε και δεσμευτήκαμε προεκλογικά στους συμπολίτες μας».

Οι αρμοδιότητες

Στην απόφαση που δημοσιεύτηκε αναφέρεται : Ορίζεται άμισθος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Παλυβός Χρήστος του Γεωργίου, από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι την 6/11/2021(ημέρα μέχρι την οποία είχε οριστεί να ασκεί καθήκοντα ο παραιτηθείς). Στον Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ’  ύλην  αρμοδιότητες  επί  της Δ/νσης  Διοίκησης  και  Πρόνοιας, της  Διεύθυνσης  Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και του Δημοτικού Αλιευτικού Καταφυγίου Παλουκίου. Θεώρηση  του  γνησίου της υπογραφής, ακριβές των  φωτοαντιγράφων, έκδοση  και  υπογραφή αποφάσεων για κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, έκδοση αδειών ταφής, τέλεση πολιτικών γάμων, καθώς και δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

Ανατίθεται η λήψη αποφάσεων και υπογραφή όλων των εγγράφων τα οποία αφορούν: εγκρίσεις μελετών και τεχνικών προδιαγραφών, προσκλήσεις, αποφάσεις αναθέσεων, συμβάσεις, διακηρύξεις, προκηρύξεις,  κ.λπ.  μιας  δημόσιας  σύμβασης-προμήθειας-υπηρεσίας-έργου  κ.λπ.  που πραγματοποιείται με τη διαδικασία τής απ’ ευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και των εγγράφων που χαρακτηρίζονται ως έκτακτα ή έρχονται με τη μορφή του κατεπείγοντος, για αιτήματα που υποβάλλονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης & Πρόνοιας και των Τμημάτων Τοπικής Ανάπτυξης  και  Κοινωνικής  Προστασίας  &  Αλληλεγγύης,  καθώς  και  από  τη  Διεύθυνση  Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τις καθ’ ύλην  αρμοδιότητες επί των Διευθύνσεων Τεχνικών  Υπηρεσιών  και Υπηρεσίας Δόμησης, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος  (εκτός του Τμήματος Περιβάλλοντος),  αναλαμβάνει ο Δήμαρχος  κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφασή μας κατά το σκέλος που αφορά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους κ. Νικολόπουλο και κ. Φουντά.

Τι δήλωσε στην εφ. «Πατρίς»

Σχετικά με τις αλλαγές αυτές, αλλά και με την ανάληψη των καθηκόντων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών από τον ίδιο, ο δήμαρχος Ήλιδας δήλωσε στην εφ. «Πατρίς»: «έχοντας την ευθύνη του συνολικού δημοτικού έργου, είμαι υποχρεωμένος να πάρω και τις αποφάσεις μου κατά την διάρκεια εφαρμογής αυτής της πολιτικής.

Οι όποιες κινήσεις γίνονται, έχουν να κάνουν με την πεποίθησή μου ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και άρα καλύτερα αποτελέσματα με την όσο το δυνατόν συντομότερη διαδικασία και διεκπεραίωση.

Δεν έχει να κάνει με πρόσωπα και εξάλλου ευχαριστώ τους συνεργάτες μου. Συνεχίζουμε όλοι μαζί να δουλεύουμε πάνω στα πλάνα της παράταξης που εγκρίθηκαν από τον λαό του δήμου Ήλιδας στις εκλογές.

Είναι προφανές, πως σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας, απ’ όποιο πόστο κι αν δουλεύει και σε όποιο όργανο κι αν συμμετέχει».

Όλη η επικαιρότητα