Εκπαίδευση

Ειδική γραμμή στήριξης στο Τμήμα Μουσειολογίας – Η επιστολή προς την υπουργό Παιδείας

Επιστολή προς την υπουργό Παιδείας σχετικά με το Τμήμα Μουσειολογίας Πανεπιστημίου Πατρών (Πύργος Ηλείας) απέστειλαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, η Πρόεδρος του Τμήματος Μουσειολογίας, Αναστασία Ζαφειροπούλου – Μακρυγένη και ο αναπλ. καθηγητής Δρ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος.

Προς

Υπουργό Παιδείας

κα. Κεραμέως Νίκη

Πύργος, 1 Δεκεμβρίου 2020

Θέμα:  Τμήμα Μουσειολογίας Πανεπιστημίου Πατρών (Πύργος Ηλείας)

Κυρία Υπουργέ,

Σε μια χώρα με τόσο σημαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο όπως η Ελλάδα, οι δυνατότητες επεξεργασίας και ανάδειξης της υλικής και άυλης κληρονομιάς αποτελούν αποφασιστικές παραμέτρους για την ανάπτυξη τόσο του πνευματικού όσο και του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Το όραμα του Τμήματος Μουσειολογίας δυνητικά  συνίσταται στην καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για την αξιοποίηση της Μουσειολογίας ως εφαρμοσμένης επιστήμης, με απώτερο σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Τμήμα Μουσειολογίας, αφιερωμένο καθ’ ολοκληρίαν στο αντικείμενο της Μουσειολογίας και γι’ αυτό μοναδικό, πανελλαδικά, σε προπτυχιακό επίπεδο, σε εγγύτητα με εξέχοντες χώρους πολιτιστικής αναφοράς (Αρχαία Ολυμπία, Αρχαία Ήλιδα, Κάστρο Χλεμούτσι, Ναό Επικούριου Απόλλωνα κλπ), επιδιώκει την εννοιολογική διασύνδεση με τη φυσιογνωμία της περιοχής, «Ολυμπιακή Γη», ως «θύλακα» πολιτισμού και μπορεί να αποτελεί μια εκπαιδευτική – ακαδημαϊκή οντότητα με πολυδιάστατο χαρακτήρα και διεξόδους, για μετάβαση στην νέα εποχή .

Κυρία Υπουργέ,

Σας είναι γνωστό ότι,  με τον υπ’ αριθ. 4610/2019 (Α’70)  νόμο που αναφέρεται ως  «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» και στην περ. ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 36 αυτού, ιδρύθηκε  Τμήμα Μουσειολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα τον Πύργο, εντασσόμενο στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και λειτουργεί έχοντας 500 ενεργούς φοιτητές.

Επιπλέον, σας είναι γνωστό ότι, με τον ίδιο νόμο και με την επιστημονική ευθύνη του Τμήματος Μουσειολογίας, συνεχίζεται μεταβατικά  η ακαδημαϊκή λειτουργία του τμήματος Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι – φοιτούν 1100 φοιτητές με υποχρεώσεις φοίτησης, με το τρέχον έτος , δύο ακαδημαϊκών ετών.

Κυρία Υπουργέ,

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4610/2019, εντός του 2019, μετακινήθηκαν  τρία (3) μέλη ΔΕΠ και ένα (1)  ΕΔΙΠ,  σε άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, με αποτέλεσμα στο τμήμα Μουσειολογίας να υπηρετούν μόνο δύο (2) μέλη ΔΕΠ.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, υπήρξε  κατανομή 38  νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Υπουργική Απόφαση Φ/106843/Ζ2, 2/7/2019), «Κατανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», ως αναγκαίες ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες για την ομαλή έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020, κυρίως για τα νέα τμήματα που ιδρύθηκαν στα πανεπιστήμια με τους νόμους 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019,  στο τμήμα Μουσειολογίας δυστυχώς, με ευθύνη της προηγούμενης πρυτανικής αρχής, δεν δόθηκε καμία θέση μόνιμου μέλους ΔΕΠ.

Σας ενημερώνουμε δε, ότι με βάση τις πιστώσεις που δόθηκαν, για συμβασιούχους διδάσκοντες, το Πανεπιστήμιο Πατρών αδυνατεί να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην διδάσκονται τα μισά (50%) μαθήματα του νέου τμήματος Μουσειολογίας και το 70% των μαθημάτων του μεταβατικού τμήματος του πρώην ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας.

Κυρία Υπουργέ,

Ζητάμε άμεσα από εσάς, την δημιουργία «ειδικής γραμμής στήριξης» του Τμήματος Μουσειολογίας για να ανταποκριθεί στις ανάγκες διδακτικού έργου για συνολικά 1600 φοιτητές και να λειτουργήσει όπως επιβάλλουν οι ακαδημαϊκές συνθήκες.

Συγκεκριμένα

  • Την κατανομή τουλάχιστον οκτώ (8) θέσεων μελών ΔΕΠ
  • Την κατανομή τουλάχιστον μίας (1) θέσης ΕΤΕΠ
  • Την πρόσληψη τουλάχιστον δύο (2) θέσεων διοικητικού προσωπικού
  • Την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης σε θέση ΕΔΙΠ του τμήματος, δύο εκπαιδευτικών, που εκκρεμεί, πέντε μήνες, στο Υπουργείο Παιδείας .
  • Την αύξηση των πιστώσεων προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, για συμβασιούχους διδάσκοντες, έτσι ώστε, να καταστεί δυνατή η διδασκαλία στο εαρινό εξάμηνο  των μαθημάτων που δεν διδάσκονται σήμερα,  διότι οι φοιτητές κινδυνεύουν να  χάσουν ένα έτος  και όχι μόνο το τρέχον εξάμηνο.

 

Αναμένοντας τις ενέργειές σας

Στην διάθεσή σας

Ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

Μπούρας Χρήστος Καθηγητής

Η Πρόεδρος Τμήματος Μουσειολογίας

Ζαφειροπούλου – Μακρυγένη Αναστασία Καθηγήτρια

Το Μέλος ΔΕΠ

Παναγιωτόπουλος Γιώργος Αν. Καθηγητής

Όλη η επικαιρότητα