Ηλεία

ΕΦΑ Ηλείας: Επικαιροποίηση πρωτοκόλλων ασφαλούς λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων λόγω μέτρων για τον κορωνοϊό

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου, μνημείου και μουσείου αρμοδιότητός της, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας εξέδωσε επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο Ασφαλούς Λειτουργίας τους, σύμφωνα με το επίπεδο προληπτικών μέτρων (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό, πολύ υψηλό) όπως ορίζονται στην υπ’αρίθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.64450 ΚΥΑ “Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (ΦΕΚ 4484/τ.Β/11-10-2020).

Παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες και το κοινό να ενημερωθεί και να εφαρμόσει τα ισχύοντα κάθε φορά μέτρα στην επόμενη επίσκεψή του σε κάποιο από τους χώρους ευθύνης της Εφ. Α. Ηλείας, συμμορφούμενο και με τις τυχόν περαιτέρω υποδείξεις του φυλακτικού προσωπικού της Υπηρεσίας.

Για πληροφορίες σχετικά με τον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας και το εκάστοτε επιδημιολογικό επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Όλη η επικαιρότητα