Ηλεία Οικονομία

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Απαλλάχθηκαν από την εισφορά αλληλεγγύης… πάνε για το 30%!

Αύξηση του ύψους των δαπανών, για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών, θα χρειαστεί να καλύψουν φέτος, με ηλεκτρονικές πληρωμές, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι με εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ακίνητα ή κινητές αξίες.

Αιτία δεν είναι άλλη από την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα αυτών των πηγών που αποκτώνται εντός του 2020.

Όπως είναι πλέον γνωστό, κάθε φορολογούμενος ο οποίος θα δηλώσει για το έτος 2020 εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ακίνητα ή κινητές αξίες θα εξαιρεθεί από την εισφορά αλληλεγγύης, κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του 2021.

Για κάθε φορολογούμενο αυτής της περίπτωσης, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης του 2021, δεν θα αφαιρεθεί κανένα ποσό εισφοράς αλληλεγγύης από το ετήσιο πραγματικό εισόδημά του το οποίο θα ληφθεί υπόψη ως βάση υπολογισμού των δαπανών που απαιτείται να έχει εξοφλήσει το 2020 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (με πιστωτικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες, μέσω e-banking κ.λπ.), για να γλιτώσει την επιβάρυνση με επιπλέον φόρο 22%.

«Το απαιτούμενο ποσό δαπανών πρέπει να καλυφθεί πριν από τη λήξη του 2020»

Ο πρόεδρος Ένωσης Λογιστών – Φοροτεχνικών Ηλείας Διονύσης Χαμεζόπουλος τονίζει πως «Αυτό που αλλάζει την ισορροπία και τα δεδομένα που είχαμε είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη. Η κατάργηση της εισφοράς μεταφράζεται σε αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των φορολογουμένων. Για να γλυτώσουν την επιβάρυνση με φόρο 22% οι συγκεκριμένες κατηγορίες θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές που θα είναι ίσες τουλάχιστον με το 30% του εισοδήματος τους.

Δηλαδή, το ποσό των δαπανών που απαιτείται να έχει καλύψει έως το τέλος του 2020 με ηλεκτρονικές πληρωμές κάθε φορολογούμενος αυτής της κατηγορίας, για να αποφύγει την πληρωμή έξτρα φόρου 22%, θα είναι, τελικά, μεγαλύτερο από εκείνο που θα προέκυπτε εάν ίσχυε και εξέπιπτε η εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορολογούμενος με εισοδήματα από επιχειρήσεις, αγροτικές δραστηριότητες, ακίνητα και κινητές αξίες θα πρέπει να καλύψει έως το τέλος του τρέχοντος έτους μεγαλύτερο ποσό δαπανών (30%) με ηλεκτρονικές πληρωμές για να αποφύγει τον κίνδυνο απρόβλεπτης επιβάρυνσης με επιπλέον ποσά πληρωτέου φόρου εισοδήματος.

Οι διατάξεις αυτές θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2021 για να δηλωθούν τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020. Όταν ψηφίστηκαν οι διατάξεις αυτές, η κυβέρνηση δεν είχε αποφασίσει να καταργήσει την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του έτους 2020, τα οποία δεν προέρχονται από μισθούς και συντάξεις.

Η απόφαση απομένει απλώς να νομοθετηθεί με επόμενο φορολογικό νομοσχέδιο. Θα πρέπει, λοιπόν, κάθε φορολογούμενος για τον οποίο ισχύει η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το εισόδημα του 2020 να λάβει υπόψη του ότι το ποσό των δαπανών που πρέπει να πραγματοποιήσει φέτος με ηλεκτρονικές πληρωμές είναι μεγαλύτερο από αυτό που αρχικά προέβλεπε γι’ αυτόν η ισχύουσα νομοθεσία.

Ως εκ τούτου θα πρέπει να καλύψει εγκαίρως πριν από τη λήξη του 2020 και το επιπλέον απαιτούμενο ποσό δαπανών που προκύπτει ώστε να μη βρεθεί προ καμίας δυσάρεστης εκπλήξεως το 2021, όταν θα λάβει το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης για το 2020».

Σημειώνεται πως από την υποχρέωση να καλύψουν έως και το 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εξαιρούνται πλήρως:

α) Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω.
β) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
γ) Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
δ) Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
ε) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
στ) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
ζ) Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
η) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
θ) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
ι) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
ια) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
ιβ) Οι φυλακισμένοι.

Μηνάς Παναγιωτίδης (Διευθυντής ΔΟΥ Πύργου)

«Το ποσοστό που υποχρεούνται να καλύψουν φέτος για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικές πληρωμές, οι συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογούμενων είναι στο 30%.

Το να γίνονται ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι κάτι θετικό. Με αυτό τον τρόπο ο αγοραστής διασφαλίζει ότι το ποσό που ξοδεύει για μια αγορά δηλώνεται νομίμως.

Τα τελευταία χρόνια οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν αυξηθεί  σε μεγάλο βαθμό ενώ η πανδημία ήταν ο λόγος που αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο.

Οι νεότεροι σε ηλικία πολίτες κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές σε ποσοστό που φτάνει το 80%. Γενικότερα θα έλεγα ότι αυτού του τύπου οι συναλλαγές είναι κάτι θετικό τόσο για τους φορολογούμενους όσο και για την Εθνική Οικονομία».

Όλη η επικαιρότητα