Αγροτικά

Η Δυτ. Ελλάδα ανάμεσα στις δέκα περιφέρειες για τα σχέδια βόσκησης

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι ανάμεσα στις δέκα περιφέρειες που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Με απόφαση που υπογράφτηκε μόλις στις 12 Οκτωβρίου 2020 και υπό την πίεση των ευρωπαϊκών αρχών, καθότι πρέπει μέχρι τέλος του έτους να έχουμε έτοιμα διαχειριστικά σχέδια για τη βιωσιμότητα των βοσκότοπων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, ενέκρινε έστω και τελευταία στιγμή, τον τρόπο με τον οποίο θα εκπονηθούν τα εν λόγω σχέδια.

Στη συνέχεια, αυτά θα πρέπει να ανατεθούν από τις περιφέρειες σε αναδόχους και αυτά να εγκριθούν και να παραληφθούν από το Υπουργείο. Αντικείμενο Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων» και αφορά σε εκπόνηση Διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας. Ειδικότερα, το Έργο αφορά στη σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών σε πανελλαδική κλίμακα με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους.

Επιπλέον, καθορίζονται τα έργα υποδομής και οι βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους.

Το Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης (Δ.Σ.Β.) ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης και την οργάνωση της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών και του ζωικού κεφαλαίου

Όλη η επικαιρότητα