WEB tv Ηλεία

Θάνατος για τα Πανεπιστημιακά τμήματα της Ηλείας – Οριστικά εκτός μηχανογραφικού Μουσειολογία & Γεωπονία (vid)

Τον αριθμό των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς και τους συντελεστές βάσει των οπoίων καθορίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, γράφοντας ουσιαστικά τον δραματικό επίλογο στο θέμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Νομό Ηλείας, αφού δίπλα από τα τμήματα Μουσειολογίας και Γεωπονίας υπάρχει… παύλα, γεγονός που σημαίνει ότι το έτος 2021 – 22 δεν θα μπει κανείς νέος εισακτέος.

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415.

Η κατανομή του αριθμού στα επιμέρους Τμήματα έγινε με βάση τα εξής κυρίως κριτήρια:

. Τις εισηγήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τον αριθμό των εισακτέων, υπό το πρίσμα και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των μετεγγραφών.
. Τη στήριξη τριών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ακριτικών περιοχών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), με αύξηση του αριθμού των εισακτέων.
. Τη βελτίωση της σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με την αύξηση εισακτέων σε Τμήματα με αναμενόμενη αύξηση της απορρόφησης των αποφοίτων τους, όπως π.χ. στα Τμήματα Επιστημών Αγωγής στην Πρώιμη και Παιδική Ηλικία, στα Τμήματα Νηπιαγωγών, στα τμήματα Πληροφορικής, στην Κτηνιατρική.
. Τη βελτίωση της αντιστοίχισης εισακτέων και προσωπικού των Τμημάτων.
. Την πρόταση αναδιάρθρωσης του Πανεπιστημίου Πατρών και τη σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που είναι εν εξελίξει – και των ίδιων των Ιδρυμάτων, όπως η προκείμενη – για εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη.

Παράλληλα, ανακοινώνονται οι συντελεστές που όρισε το κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή του, βάσει των οποίων θα προκύψει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Υπενθυμίζεται ότι για την εισαγωγή υποψηφίων σε ΑΕΙ απαιτείται η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Η ΕΒΕ διαμορφώνεται από το μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, που έχει διαμορφωθεί στο εύρος μεταξύ 0,80% και 1,20%, ενώ ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών έχουν οριστεί οι τιμές 0,70% και 1,10% αντιστοίχως.

Με το Νόμο 4777/2021, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) θεσπίστηκε:

. για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών,
. για τη θωράκιση του κύρους των Πανεπιστημιακών σπουδών,
. για την ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή τους φυσιογνωμία, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών,
. για την ορθολογικότερη κατανομή και χρήση των πόρων του κάθε ΑΕΙ.

Θάνατος και για τα Πανεπιστημιακά τμήματα της Ηλείας

«Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου» για τα τμήματα Μουσειολογίας Πύργου και Γεωπονίας Αμαλιάδας, αποτέλεσε η χθεσινή ανακοίνωση των εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Το… μηδέν δίπλα από τη στήλη που αντιστοιχούσε στους εισακτέους των δύο τμημάτων αποτέλεσε την… ταφόπλακα στη συνέχιση της λειτουργίας τους στην Ηλεία που, πλέον, από την επόμενη Ακαδημαϊκή χρονιά δεν θα βρίσκεται στον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας έπειτα από πολλά χρόνια.

Αν και για τη συγκεκριμένη εξέλιξη το τελευταίο διάστημα υπήρχαν πολλές ενδείξεις (ενώ και χθες οι πληροφορίες ήθελαν το συγκεκριμένο σενάριο να επιβεβαιώνεται και από Κυβερνητικούς παράγοντες, όπως έγραψε η εφ. «ΠΑΤΡΙΣ»), υπήρχαν κάποιες –ελάχιστες- ελπίδες ότι θα αποφευχθεί…

Ελπίδες που αποδείχθηκαν φρούδες με την Ηλεία να μένει πάλι… φτωχός συγγενής σε ένα ακόμα σπουδαίο τομέα, όπως συμβαίνει και με αυτούς της Υγείας και των υποδομών…

Πλέον μετά και την συγκεκριμένη απόφαση σε όλη την Ηλεία ακούγονται… ιαχές και τύμπανα πολέμου. Ο ήχος τους ακούγεται από τα στόματα των απλών πολιτών αλλά και πολιτικών εκπροσώπων και φορέων…

Χρ. Μπούρας: «Ξενόγλωσσα και μεταλυκειακές σχολές»

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστος Μπούρας, ο οποίος να σημειωθεί δεν συμμετείχε, αφού δεν είχε προσκληθεί στη σύσκεψη των κυβερνητικών βουλευτών υπό τον υφυπουργό κ. Άγγελο Συρίγο, δήλωσε στην εφ. «Πατρίς»: «Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει, η πρόταση του Πανεπιστημίου Πατρών για μεταπτυχιακά ξενόγλωσσα και μεταλυκειακού επιπέδου Σχολές είναι πάντα πάνω στο τρ

Όλη η επικαιρότητα