Ηλεία

ΙΕΚ Πύργου ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Δείτε τις ειδικότητες

Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου θα προσληφθεί από τον ΟΑΕΔ και για το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Πύργο, για το έτος κατάρτισης 2021-2022.

Με απόφαση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καλούνται όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέχρι την Κυριακή 29/8/2021 στις 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας στο gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISNET στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr – Εκπαίδευση – Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο – Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ – ΟΑΕΔ.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που αναφέρονται στην προκήρυξη θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μορφή PDF.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους υποψήφιους εκπαιδευτές έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ στο www.oaed.gr και στο gov.gr.

Για το ΙΕΚ Πύργου  μπορούν να καταθέσουν αίτηση υποψήφιοι των κλάδων  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όλη η επικαιρότητα