Μεσσηνία

Καθυστερεί το ΣΒΑΚ Καλαµάτας

Ακούστε το άρθρο

Το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του ∆ήµου Καλαµάτας, που υπηρετεί το όραµα της αναβάθµισης της ποιότητας ζωής µέσα στην πόλη και της εξυπηρέτησης των εναλλακτικών µορφών κίνησης – µετακίνησης (πεζοί, ποδήλατα, µέσα µαζικής µεταφοράς), έχει ακόµα δρόµο.

Η δηµοτική αρχή µέσα στο επόµενο διάστηµα πρόκειται να αναθέσει την εκπόνηση κυκλοφοριακής µελέτης που θα βοηθήσει το έργο του ΣΒΑΚ. Αυτό ανακοίνωσε χθες σε δήλωσή του ο δήµαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

Παρατήρησε ότι η µελέτη αυτή θα προσδιορίζει την ελεγχόµενη στάθµευση και θα προτείνει χώρους στάθµευσης στην πόλη, λαµβάνοντας υπόψη τα έργα ανάπλασης στην οδό Αναγνωσταρά και στην πλατεία Υπαπαντής, µε τα οποία θα χαθούν θέσεις στάθµευσης. ∆ιευκρίνισε ότι στόχος θα είναι να εξυπηρετηθούν και οι περίοικοι, προκειµένου να µπορούν να σταθµεύουν τα αυτοκίνητά τους. Με αφορµή την ηλεκτρονική δηµόσια διαβούλευση για τα παραδοτέα της α’ φάσης του ΣΒΑΚ του δήµου, που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Τετάρτη, ο κ. Βασιλόπουλος επεσήµανε ότι η στρατηγική του Σχεδίου, που ακολουθεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθορίζει ότι το κέντρο της κάθε πόλης ανήκει στους πολίτες και όχι στα αυτοκίνητα.

Ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Νίκος Μπασακίδης παρατήρησε ότι όλες οι προτάσεις που έγιναν από επικεφαλής δηµοτικών παρατάξεων, συµβούλους φορέων και πολίτες, θα αξιολογηθούν από τον µελετητή και την Οµάδα Εργασίας και θα ενσωµατωθούν στην τελική µορφή του σχεδίου των παραδοτέων της α’ φάσης, τα οποία θα εγκριθούν από την Οικονοµική Επιτροπή.

Στον ιστότοπο του ΣΒΑΚ Καλαµάτας (https://svak.kalamata.gr), και συγκεκριµένα στην ενότητα “∆ιαβουλεύσεις”, έχουν αναρτηθεί όλα τα παραδοτέα της α’ φάσης (έκθεση, σχέδια, παραρτήµατα, κλπ.).

Οποιοσδήποτε το επιθυµεί µπορεί να καταθέτει τις προτάσεις του στη σχετική ενότητα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Από τις προτάσεις που έχουν καταθέσει πολίτες στη διαβούλευση, στον συγκεκριµένο ιστότοπο του ΣΒΑΚ, παρουσιάζουµε ενδεικτικά:

– “Η χρήση του ποδηλάτου σε µια πόλη όπως η Καλαµάτα, µε ιδανικό ανάγλυφο και κατέχοντας µια από τις πρώτες θέσεις στις συνολικές ηµέρες ηλιοφάνειας στην Ελλάδα, θα έπρεπε να είναι αυτοσκοπός και η πόλη θα έπρεπε να επενδύσει πόρους, ιδέες και προσπάθεια για να πετύχει πολύ µεγάλα ποσοστά χρήσης του ποδηλάτου.

Σε αυτό το πνεύµα προτείνεται:

Ο σχεδιασµός από τον δήµο -και η χρηµατοδότησή του προφανώς, έστω και µε ίδιους πόρους- ενός προγράµµατος εξοικείωσης των µαθητών του ∆ηµοτικού, για χρήση του ποδηλάτου στην καθηµερινότητά τους”.

– “Οι κάτοικοι της πόλης, όσοι επιθυµούν, θα πρέπει να µπορούν να κυκλοφορούν µε ποδήλατο για τις δουλειές τους, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη µετακίνηση σε όλους τους δρόµους της πόλης, χωρίς απαγορεύσεις ή φόβο. ∆ηλαδή, σε µια πόλη που ενθαρρύνει την ποδηλατοκίνηση πρέπει να µπορεί να φτάσει το ποδήλατο σε κάθε σηµείο της πόλης και όχι µόνο στους υπάρχοντες ποδηλατόδροµους”.

– “Ενα σχέδιο πεζοδρόµησης όλου του ιστορικού κέντρου ανατολικά από την Φραγκόλιµνα έως το ποτάµι του Νέδοντα και βόρεια από την πλατεία Υπαπαντής έως την 23ης Μαρτίου θα ήταν µία πλήρης ανάπλαση. Φυσικά αυτή η ανάπλαση συνοδευόµενη και µε ποδηλατόδροµο που θα ξεκινάει απο το Κάστρο της Καλαµάτας θα κατεβαίνει στην οδό Υπαπαντής και θα διασχίζει όλο το ιστορικό κέντρο”.

– “Ενίσχυση της χρήσης ποδηλάτου ως µέσο µετακίνησης και όχι µόνο ως µέσο ψυχαγωγίας και αθλητισµού, µε επέκταση των ποδηλατοδρόµων εντός της πόλης και όχι µόνο περιµετρικά αυτής. Θα µπορούσαν να επιλεγούν οδοί, οι οποίες ούτως ή άλλως λόγω του ότι είναι αρκετά στενές δεν εξυπηρετούν την διέλευση των οχηµάτων και δηµιουργούν δαιδαλώδεις διαδροµές για κάποιον ο οποίος δεν τις γνωρίζει, και να δηµιουργηθούν ποδηλατόδροµοι και πεζόδροµοι που θα εξυπηρετούν ένα σηµαντικά µεγαλύτερο κοµµάτι της πόλης”.

– “Η αναδιάρθρωση των γραµµών του Αστικού ΚΤΕΛ κρίνεται επιτακτική, όπως επίσης και η ενσωµάτωση άλλων τρόπων µετακίνησης, όπως το τραµ που έχει ήδη αναφερθεί ή το τρένο ή ακόµα και ο προαστιακός”.

– “Η πεζοδρόµηση, ούτε καν η µονοδρόµηση της Ναυαρίνου, θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της πόλης. Πεζόδροµος, ποδηλατόδροµος, γραµµή τραµ και πράσινο εκεί που τώρα περνούν αυτοκίνητα θα βελτίωνε σηµαντικά την εικόνα της παραλιακής”.

– “Το ξεµπλοκάρισµα και η υλοποίηση των προβλεπόµενων από το ΓΠΣ οδός Καλαµάτας-Μάνης, ζώνη παραλίας Βέργας και η εκµετάλευση του δυτικού παραλιακού µετώπου της Καλαµάτας είναι έργα τα οποία θα αποσυµφορήσουν σηµαντικά το επιβαρυµένο κυκλοφοριακό φόρτο της παραλιακής ζώνης εν γένει, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι που προβλέπονται θα ενισχύσουν τους χώρους ψυχαγωγίας και άθλησης”.

– “Το πολύ σηµαντικό πρόβληµα στάθµευσης, κυρίως των µόνιµων κατοίκων στο κέντρο της Καλαµάτας, προτείνουµε να λυθεί µε µια λύση που έχει ξανασυζητηθεί, την κατασκευή δηλαδή πολυόροφου κτηρίου θέσεων στάθµευσης σε κατάλληλα επιλεγµένο οικόπεδο”.

– “Πρέπει να δηµιουργηθούν θέσεις στάθµευσης στις εισόδους της πόλης, µεταφορά των πολιτών σε κέντρο και Παραλία µέσω συγκοινωνιών. Στο κέντρο της Καλαµάτας πρέπει να κινούνται µικρά ηλεκτροκίνητα λεωφορεία. Για τη σύνδεση κέντρο – λιµάνι µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η γραµµή τρένου, όχι όµως µε το συνηθισµένο τρένο και τρόπο”.

– “Καταρχάς θα πρέπει να συµφωνήσουµε ότι πρέπει να πεζοδροµηθεί πλήρως το Ιστορικό Κέντρο, στην περιοχή µεταξύ 23ης Μαρτίου, Υπαπαντής, Τζάνε και Νέδοντος. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ανοίξει ο διάλογος και για την πεζοδρόµηση των ίδιων των οδών Υπαπαντής και 23ης Μαρτίου”.

– “Εννοείται ότι µόνο µια κυκλοφοριακή µελέτη που θα εντάσσει τον περιφερειακό αυτοκινητόδροµο στον ιστό της πόλης, θα µπορέσει να προτείνει ουσιαστικές λύσεις για τις µετακινήσεις που γίνονται σήµερα µέσω της 23ης Μαρτίου και της (χωρίς πεζοδρόµια) Τζάννε. Εννοείται, επίσης, ότι πρέπει επιτέλους να αξιοποιηθούν πλήρως τα πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς Καλαµάτας”

Πηγή: Ελευθερία Καλαμάτας

Όλη η επικαιρότητα