Καταρροϊκός Πυρετός: Θερίζει στη Μεσσηνία – Νέα ζώνη ελέγχου σε Δήμους Τριφυλίας και Πύλου – Νέστορος

Share

Νέα ζώνη ελέγχου για τον Καταρροϊκό Πυρετό του Προβάτου ορίσθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, ορίσθηκε Ζώνη Ελέγχου με ακτίνα 20 χλμ. για τον καταρροϊκό πυρετό στην περιοχή που ορίζεται από τα διοικητικά όρια του Δήμου Πύλου-Νέστορος και από το Δήμο Τριφυλίας τα Δημοτικά Διαμερίσματα Χώρας, Πύργου, Μεταξάδας, Φλεσσιάδας Γαργαλιάνων, Φιλιατρών, Ραπτόπουλου, Κλωνί Μάλης, Στασιού, Χριστιανουπόλεως, Αετού και Μάλθης.

Μέτρα περιορισμού

Η ζώνη αυτή αφορά έκταση ακτίνας 20 χιλιόμετρων από επιβεβαιωμένη εστία καταρροϊκού πυρετού που εντοπίστηκε.

Για τη ζώνη ελέγχου επιβάλλονται τα εξής μέτρα:

-Απογραφή όλων των κατηγοριών ζώων των ευαίσθητων στο νόσημα ειδών

-Καταγραφή των βιοτόπων που θα μπορούσαν να ευνοήσουν τη διαμονή ή την επιβίωση του εντόμου φορέα της νόσου και ιδιαίτερα εκείνων που ευνοούν την αναπαραγωγή του

-Παραμονή όλων των ζώων των ευαίσθητων στο νόσημα ειδών που υπάρχουν στην εκμετάλλευση στους χώρους ενσταυλισμού τους ή σε άλλους χώρους όπου είναι δυνατή η απομόνωσή τους

-Απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την εκμετάλλευση όλων των ζώων των ευαίσθητων στο νόσημα ειδών

-Απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης ζώων εκτός των χώρων ενσταυλισμού τους κατά τις ώρες δραστηριότητας των εντόμων φορέων του νοσήματος

-Διενέργεια τακτικών εντομοκτονιών, με τη χρήση των κατάλληλων και εγκεκριμένων εντομοκτόνων, τόσο στα ζώα όσο και στους στάβλους, τον περιβάλλοντα χώρο και ιδιαίτερα στους βιότοπους του εντόμου φορέα

-Τη διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση της νόσου και να διαπιστωθούν εκτροφές οι οποίες πιθανόν να συνδέονται επιδημιολογικά με τη θετική εκτροφή

-Στη ζώνη ελέγχου απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση για 21 ημέρες, με εξαίρεση τη μετακίνηση ζώων για άμεση σφαγή εντός της ζώνης ελέγχου (ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης στην ακτίνα των 20 χλμ., στην πλησιέστερη σφαγειοτεχνική εγκατάσταση εντός της ζώνης προστασίας) και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής.

via