Αχαϊα

Κορωνοϊός: Αναλυτικά όσα προβλέπει το μίνι lockdown για την Αχαΐα

Με το υπ’ αρ. 4385 ΦΕΚ εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ισχύουν από χθες στην Αχαΐα, με την επιβολή των περιορισμών για να αποτραπεί η διασπορά του κορωνοϊού.

Αναλυτικά:

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ

Ειδικότερα απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ι από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας.

Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων/ΚΑΔ 56.10, υπηρεσιών γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις)/ΚΑΔ 56.10.19.01, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30,τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/KAΔ 56.21, συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ DELIVERY KAI TAKE AWAY

Οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται εντός των ορίων των περιοχών και κατά το εκεί προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή προϊόντων (delivery), τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) τηρούμενης της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών, καθώς και drive-through και εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων που ασκούν τις δραστηριότητες που καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ.

Η παρούσα καταλαμβάνει και τις όμοιες δραστηριότητες που παρέχονται εντός των τουριστικών καταλυμάτων.

TEΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΕΞΙ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των επιχειρήσεων της παρ. 1 είναι τέσσερα (4) άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα αυξάνεται στα έξι 6 άτομα.

ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ

Αναστέλλεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών, ενώ επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών ως ακολούθως:

α) Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν,

σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

– Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.

– Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

-Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

– Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 1, επιβάλλεται στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 3 ημερολογιακές ημέρες και στη δεύτερη παράβαση αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.

– Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 2, επιβάλλονται:

– Στην επιχείρηση στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ και στη δεύτερη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ,

-Στα φυσικά πρόσωπα για κάθε παράβαση διοικη- τικό πρόστιμο 150 ευρώ.

– Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 3, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.

– Σε περίπτωση παράβασης των περ. (α) και (β)της παρ. 4, επιβάλλεται στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για 7 ημερολογιακές ημέρες και στη δεύτερη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για 15 ημερολογιακές ημέρες.

– Σε περίπτωση παράβασης της περ. (γ) της παρ. 4, επιβάλλονται για αμφότερους τους πωλητές στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιδήποτε λαϊκή αγορά για 15 ημερολογιακές ημέρες και στη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για 30 ημερολογιακές ημέρες.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

Η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής πώλησης αγαθών, όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται εντός των πρατηρίων υγρών καυσίμων), κάβες, καπνοπωλεία, παντοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, αναστέλλεται από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα φαρμακεία, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους αυτόματους πωλητές αγαθών, εξαιρουμένη πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών.

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά παράβαση επιβάλλεται για κάθε παράβαση του παρόντος διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.

20: ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΓΑΜΟΥΣ-ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Τίθεται ανώτατο όριο εννέα 9 συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση ή συνά- θροιση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

Ειδικώς σε γάμους, βαπτίσεις,κηδείες, καθώς και τις συνδεόμενες με τις τελετές αυτές δεξιώσεις ή άλλες εκδηλώσεις τίθεται ανώτατο όριο είκοσι 20 συμμετεχόντων.

Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

-Στα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθούν εκδηλώσεις της παρ. 1 ή συμμετέχουν σε αυτές, κατά περίπτωση, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα 150 ευρώ.

-Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων 3.000 ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιά-δων 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες.

Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που διορ γανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1, επιβάλλεται, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000) ευρώ.

ΘΕΑΤΡΑ, ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιονδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού (θέατρα, συναυλίες, διαλέξεις κ.α.)

Στις επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα που οργανώνουν εκδηλώσεις διασκέδασης, για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους.

Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται:

α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και

β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών.

Για κάθε παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

Πηγή: thebest.gr

Όλη η επικαιρότητα