Οικονομία

“Κουρέματα” 85% – 95% σε επιχειρήσεις μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού

“Κουρέματα” σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και μη λογιστικοποιημένους τόκους της τάξεως του 85% – 95%, λαμβάνουν οι επιχειρήσεις που ρυθμίζουν τα χρέη τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Παράλληλα, οι περισσότεροι οφειλέτες λαμβάνουν ρύθμιση των χρεών τους σε 120 δόσεις, ενώ κανένας οφειλέτης δεν έχει λάβει ρύθμιση μικρότερη των 60 δόσεων.

Οι παραπάνω πληροφορίες του Capital.gr συνηγορούν στην εκτίμηση ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός θα αναπτύξει εφεξής πολύ ταχύτερα τη δυναμική του, με στόχο την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κρίση και την υπερχρέωση. Η μεγαλύτερη εφεξής απήχηση του θεσμού στις επιχειρήσεις, αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με χρέη προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, θα διευκολυνθεί από τον τελευταίο αυτοματισμό στην πλατφόρμα.

Πρόκειται για το εργαλείο ανάλυσης βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που εγκαταστάθηκε στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού την προηγούμενη εβδομάδα και το οποίο παρέχει αυτόματα σε ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες, και φυσικά στον ενδιαφερόμενο, πρότυπες λύσεις και έτοιμα προϊόντα για τη ρύθμιση της οφειλής του. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αθροιστικά μέχρι σήμερα:

– Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό 54.821 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

– Έχουν υποβληθεί 3.850 αιτήσεις από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Παρατηρείται ότι αρκετοί οφειλέτες προβαίνουν σε διαγραφές αιτήσεων και επανυποβολή τους προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι οφειλές του 2017.

– Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 579 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, δηλαδή ένας στους 7 οφειλέτες που υπέβαλαν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ειδικότερα, στις πρώτες 61 εβδομάδες λειτουργίας (03/08/2017 – 05/10/2018), τις 34 εβδομάδες για τη ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών (5/2/2018 – 05/10/2018) και τις 14 εβδομάδες για τη ρύθμιση οφειλών αγροτών (27/6/2018 – 05/10/2018), η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους καταγράφει τα εξής:

Επιχειρήσεις

-36.698 εκκίνησαν τη διαδικασία.
-8.049 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.
-1.352 αιτήσεις υποβλήθηκαν: 511 σε διμερή διαπραγμάτευση και 875 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές.
-466 έλαβαν βεβαίωση πληρότητας και 216 ξεκίνησαν διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές.
-81 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους.

Ελεύθεροι επαγγελματίες
-17.067 εκκίνησαν τη διαδικασία.
-10.413 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.
-2.369 αιτήσεις υποβλήθηκαν.
-274 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ.
-255 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ.

Αγρότες
-1.056 εκκίνησαν τη διαδικασία.
-764 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα.
-129 αιτήσεις υποβλήθηκαν.
-22 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ.
-12 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ.

Υπενθυμίζεται ότι με τις τελευταίες αλλαγές στο νόμο του εξωδικαστικού μηχανισμού που πέρασαν τον Ιούλιο, ακόμη περισσότεροι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν σε αυτόν.

Καταρχάς, διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής, εντάσσοντας και τις οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι τα τέλη του 2017 και αυξήθηκε το ποσό χρεών προς το Δημόσιο που μπορούν να ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το ποσό οφειλής που μπορούν να ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες ανέρχεται σε 125.000 ευρώ προς ΑΑΔΕ και πρόσθετα 125.000 ευρώ προς ΕΦΚΑ (από 50.000 ευρώ μέχρι πρότινος). Με την αύξηση του ανώτατου ποσού, μπορεί να υπαχθεί στον εξωδικαστικό το 99% των ελευθέρων επαγγελματιών που έχουν χρέη προς το Δημόσιο. 

Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα στους εταίρους ομόρρυθμης εταιρίας να ρυθμίζουν μέσω εξωδικαστικού τις προσωπικές οφειλές τους προς Δημόσιο και τράπεζες. 

Απλουστεύθηκε επίσης η διαδικασία, με την κατάργηση πληθώρας δικαιολογητικών, με αποτέλεσμα ο χρόνος που χρειάζεται μία επιχείρηση για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που απαιτούνται από την πλατφόρμα για να ξεκινήσει η διαδικασία να έχει μειωθεί σήμερα στις 7 ημέρες.

Όλη η επικαιρότητα