Ηλεία

Λουκέτο και πάλι στη Fargeco – Ειρηνική παράσταση διαμαρτυρίας από τους εργαζομένους

Στις 12 το μεσημέρι από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Σε νέο σφράγισμα της Fargeco προχωρά σήμερα Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι η  Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΕ Ηλείας ενώ την ίδια στιγμή σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες εργαζόμενοι της εταιρείας θα βρίσκονται στο σημείο και θα πραγματοποιούν ειρηνική παράσταση διαμαρτυρίας.

Την περασμένη Παρασκευή εξεδόθη σύμφωνα με πληροφορίες σχετικό έγγραφο από την Περιφέρεια με θέμα «Εκτέλεση σφράγισης παραγωγικού εξοπλισμού μονάδας αδρανοποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων» με το οποίο ζητείται η σφράγιση της μονάδας.

Περίπου 30 άτομα θα βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα Δευτέρα έξω από το εργοστάσιο και χωρίς να εμποδίσουν την διαδικασία θα προβούν σε ειρηνική παράσταση διαμαρτυρίας.

ΣτΕ: Η προηγούμενη απόφαση

Τους επόμενους μήνες αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ όπου την περασμένη εβδομάδα εκδικάστηκε  η αίτηση ακύρωσης της απόφασης της Περιφέρειας για οριστική διακοπή λειτουργίας της Μονάδας.

Στο μεταξύ η προηγούμενη  απόφαση του ΣτΕ (Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ) στις 21 Ιουλίου 2020 ανέφερε μεταξύ άλλων: «Κατόπιν τούτων η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : α/ Τη συγκεκριμένη μεθοδολογία δειγματοληψίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία δεν στηρίχθηκε σε 24ωρη και ταυτόχρονη δειγματοληψία εντός και εκτός της μονάδας, β/ τους λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που οδήγησαν στην επιβολή της επίδικης διοικητικής ποινής και τους επίσης ιδιαιτέρως σοβαρούς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος που συνδέονται με την ανάγκη της ταχείας και αποτελεσματικής διαχείρισης των ΖΥΠ τα οποία αποτελούν δυνητική απειλή για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον » και συνεχίζει: «διατάσσει (το ΣτΕ) ως πρόσφορο μέτρο την άρση σφράγισης της επίδικης μονάδας για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία της δικασίμου της αιτήσεως ακυρώσεως και την επαναλειτουργία της μονάδας υπό τους εξής περιοριστικούς όρους: α/ τη λεπτομερή και απαρέγκλιτη τήρηση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών όρων καθώς και εκείνων οι οποίοι τυχόν θα εγκριθούν. β/ την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης εγκατάστασης του νέου συστήματος απόσμησης με υποβολή εκ μέρους των αιτουσών τυχόν απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών γ/ τον άμεσο επανέλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της λειτουργίας της επίμαχης βιομηχανικής μονάδας».Και στη συνέχεια η απόφαση αναφέρει:  «Μετά  τη λήξη της ως άνω προθεσμίας (21.10.20) η αρμόδια υπηρεσία της καθ’ ης Περιφέρειας οφείλει να ελέγξει αν η αιτούσα τήρησε τους όρους της χορηγούμενης με την παρούσα απόφαση αναστολής ανάλογα δε με το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού και τα πορίσματα της νεότερης μελέτης να αποφασίσει αν θα σφραγίσει εκ νέου τον παραγωγικό εξοπλισμό της εν λόγω βιομηχανικής μονάδας».

Όλη η επικαιρότητα