Υγεία

Μαθησιακές Δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σε κάθε εξελικτικό στάδιο του παιδιού υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές συμπεριφορές, οι οποίες όταν επιμένουν για σημαντικό χρονικό διάστημα και είναι έντονες, παραπέμπουν στην ύπαρξη Μαθησιακών Δυσκολιών.

Οι συμπεριφορές αυτές είναι διαφορετικές σε κάθε περίοδο και ειδικά για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιγράφονται ως εξής:

Α. Γλώσσα και Μαθηματικά

Αποφεύγει να διαβάσει και να γράψει Εμφανίζει ήπιους ή έντονους δισταγμούς στην ανάγνωση του Συχνά διαβάζει λάθος τις γραπτές πληροφορίες Δυσκολεύεται να κάνει περίληψη Δυσκολεύεται να αναδιηγηθεί με την ορθή σειρά μια ιστορία Έχει φτωχή κατανόηση του γραπτού λόγου Δυσκολεύεται να καταλάβει τον γραπτό λόγο σε όλα τα μαθήματα Κάνει αρκετά έως πολλά λάθη στην ορθογραφία Δυσκολεύεται στις αφηρημένες έννοιες Παράγει πολύ φτωχό γραπτό λόγο Δυσκολεύεται στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας Δυσκολεύεται στην κατανόηση της θεσιακής αξίας των ψηφίων Δυσκολεύεται στην εφαρμογή των βασικών μαθηματικών γνώσεων.

Β. Προσοχή και οργάνωση

Δυσκολεύεται να ακολουθήσει σύνθετες οδηγίες Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε ένα έργο Δυσκολεύεται σε τεστ πολλαπλής επιλογής Δουλεύει με αργούς ρυθμούς στην τάξη και στις εξετάσεις Δεν κρατά καλές σημειώσεις Δυσκολεύεται να ελέγξει το έργο του Δυσκολεύεται στην οργάνωση του χρόνου και των δραστηριοτήτων.

Γ. Κοινωνικές δεξιότητες

Δεν δέχεται την κριτική Δυσκολεύεται στην κατανόηση μη λεκτικών σημάτων στην επικοινωνία Δυσκολεύεται στην ερμηνεία των κοινωνικών περιστάσεων Παρερμηνεύει συχνά τη συμπεριφορά των άλλων Δυσκολεύεται στη διαπραγμάτευση ή στη υπεράσπιση του εαυτού του Υποκύπτει εύκολα στην πίεση των συνομηλίκων Δυσκολεύεται να μπει στη θέση του άλλου. Αξίζει, βέβαια, να αναφερθεί ότι ένα παιδί που παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν είναι απαραίτητο να πληροί όλα τα παραπάνω κριτήρια, καθώς η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Γι’ αυτό και απαιτείται ο σχεδιασμός κατάλληλου εξατομικευμένουπρογράμματος παρέμβασης, ώστε να αντιμετωπιστούν και να βελτιωθούν οι τομείς στους οποίους εντοπίζεται η δυσκολία.

Βιβλιογραφία

Παντελιάδου, Σ. , Πατσιοδήμου, Α. & Μπότσας, Γ. (2004). Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Βόλος

Όλη η επικαιρότητα