Εκκλησία Ηλεία

Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός: Έτσι θα γίνει η Ανάσταση στις εκκλησίες

*Εξυπηρετήσεως των πιστών στις Ενορίες το Μέγα Σάββατο και το Πάσχα. Λόγω της Πανδημίας του κορωνοϊού

Αγαπητοί μου,

1. Λαβόντες υπ’ όψιν το γεγονός της υπάρξεως της πανδημίας του κορωνοϊού και των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου και της Ελληνικής Κυβερνήσεως, διά το Μέγα Σάββατον το πρωί, την Ακολουθία της Αναστάσεεως και την Αναστάσιμη θεία Λειτουργία, σας γνωρίζω ότι παρέχονται οι εξής δυνατότητες:
Πρώτη: To M. Σάββατο πρωί οι ιερείς να μη λειτουργήσουν, αλλά να μείνουν όλη την ημέρα νηστικοί, να κτυπήσουν οι καμπάνες 8.30 το βράδυ, να γίνη η τελετή της Αναστάσεως στην αυλή του Ναού στις 9 το βράδυ και να συνεχισθή η θεία Λειτουργία μέχρι τις 10:30, όπως δηλαδή γίνεται στις εσπερινές θείες Λειτουργίες των προηγιασμένων δώρων.
Το ίδιο πρέπει να κάνουν και όσοι πιστοί θέλουν να κοινωνήσουν για το Πάσχα σ’ αυτήν την εσπερινήν αναστάσιμη θεία Λειτουργία ώρα 10 περίπου το Μ. Σάββατο το βράδυ. Δηλαδή πρέπει να μείνουν όλη την ημέρα του Μεγ. Σαββάτου νηστικοί, βεβαίως και χωρίς νερό, καφέ, τσιγάρο κ.λπ.
Δεύτερη. Να λειτουργήσουν οι ιερείς το πρωί του Μ. Σαββάτου κανονικά και το βράδυ ώρα 8.30 να κτυπήσουν οι καμπάνες, ώρα 9 να γίνη μόνον η τελετή της Αναστάσεως στην αυλή του Ναού και μαζί με όλους τους πιστούς να φύγουν και οι ιερείς και το προσωπικό και να κλεισθή η Εκκλησία.
Το πρωί της Κυριακής ώρα 7-10 να γίνη ο Όρθρος του Πάσχα και η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, στην οποία δύνανται και πρέπει να έλθουν και να συμμετάσχουν οι πιστοί, με τα παιδιά τους, και να κοινωνήσουν αυτοί αλλά και όσοι κοινώνησαν το Μεγ. Σάββατο το βράδυ κατά την πρώτη περίπτωσι αφού προϋποτίθεται μετά τα μεσάνυχτα δεν θα φάνε ούτε θα πιούνε κάτι, ή το Μ. Σάββατο το πρωί κατά την δευτέραν περίπτωσι.
Τρίτη. Να λειτουργήσουν οι ιερείς το Μ. Σάββατο το πρωί και η τελετή της Αναστάσεως και η Θεία Λειτουργία του Πάσχα να μη γίνουν το Μ. Σάββατο το βράδυ, αλλά να γίνουν μαζί από ώρα 6:00 – 10:00 το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.
Και στην περίπτωσι αυτή μπορούν βεβαίως να κοινωνήσουν και οι πιστοί, που εκοινώνησαν το Μ. Σάββατο το πρωί ή το βράδυ, εφ’ όσον βέβαια από της 12ης νυκτερινής δεν θα φάνε ούτε θα πιουν κάτι.

2. Η ταπεινότης μου προτιμά και συνιστά να γίνουν οι Ιερές Ακολουθίες ως εξής:
α. Στους ενοριακούς Ι. Ναούς: Nα ακολουθηθή η Δευτέρα ως άνω περίπτωσις, ως λύσης οικονομίας, μεν για την περίσταση της Πανδημίας, αλλά πιο κοντά στην Ελληνορθόδοξη Παράδοσι και στα όσα η Κυβέρνησις και η Ιερά Σύνοδος σχετικά απεφάσισαν. Δηλαδή να γίνη η θεία Λειτουργία το Μ. Σάββατο το πρωί, το βράδυ 8.30 να κτυπήσουν οι καμπάνες, η ώρα 9 να γίνη μόνον η τελετή της Αναστάσεως και το πρωί της Κυριακής του Πάσχα ώρα 7-10 ο Όρθρος της Αναστάσεως και η Πασχάλιος θεία Λειτουργία.
β. Στις Ιερές Μονές: Nα ακολουθηθή η Τρίτη περίπτωσις. Δηλαδή να γίνη η θεία Λετουργία το Σάββατο το πρωί, η δε Τελετή της Αναστάσεως, ο Όρθρος και η θεία Λειτουργία του Πάσχα να τελεσθούν την Κυριακή το πρωί ώρα 5-9.30.

3. Την εκλογή όμως, στο ποιά από τις ως άνω δυνατότητες θα προτιμηθή, αφήνω στην συνεννόησι των Εφημερίων με τους Εκκλ. Επιτρόπους και με τους ενορίτες τους, πάντοτε βέβαια με την τήρησι των μέτρων προστασίας και στο ωράριο κυκλοφορίας, όπως ορίζει η Κυβέρνησις.

Με πατρικές ευχές
Ο Μητροπολίτης
Ηλείας Γερμανός

Όλη η επικαιρότητα