Ηλεία

Νέα δομή φιλοξενίας μεταναστών στον Πύργο

Στη δημιουργία νέας δομής φιλοξενίας μεταναστών στον Πύργο προχωρά το Υπουργείο μετανάστευσης με βάση έγγραφο που αναρτήθηκε στη διαύγεια για την πληρωμή του εκτιμητή ακινήτων και έκτασης του χώρου που θα διατεθεί για τον σκοπό αυτό…

Συγκεκριμένα πρόκειται για δομή φιλοξενίας που υπάρχει ήδη μαζί με αγροτική έκταση ιδιαίτερα μεγάλη που έχει επιλεγεί για τον σκοπό αυτό και ήταν ένα από τα ακίνητα που και παλαιότερα είχαν ακουστεί πως προορίζεται για τον σκοπό αυτό μετά και από επιθυμία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Μέσα σε καιρό πανδημίας την ώρα που όλα ζουν στους ρυθμούς του covid-19, η κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία να προχωρήσει τη διαδικασία για τη δημιουργία δομής μεταναστών κοντά στον Πύργο στην Εθνική Οδό Πύργου – Πάτρων.

Με βάση την εντολή που έχει δώσει το Υπουργείο ο εκτιμητής θα πρέπει να αξιολογήσει την αξία της δομής φιλοξενίας που  έως σήμερα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση αλλοδαπών, την αγροτική έκταση που υπάρχει δίπλα και γύρω απ’ αυτό καθώς επίσης και τις δυνατότητες που υπάρχουν για επέκτασή της εντός του συγκεκριμένου χώρου και τη συμβολή στον σκοπό αυτό των κτιριακών εγκαταστάσεων που υπάρχουν ήδη.

«Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους οκτακοσίων δέκα ευρώ (810,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Ειδικός Φορέας 1055-203 0000000 Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο – Α.Λ.Ε. 2420989001 “Έξοδα για λοιπές Υπηρεσίες” για “να καλυφθεί η δαπάνη ανάθεσης σε πιστοποιημένο εκτιμητή του προσδιορισμού της αξίας μισθώματος, που αφορά στη μίσθωση αγροτεμαχίου και των εντός αυτού κτισμάτων για την επέκταση της υφιστάμενης Δομής φιλοξενίας του Άρθρου 8 του ν. 4375/2016 που βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Πύργου- Πατρών στην αγροτική περιοχή του Δήμου Πύργου της Π.Ε. Ηλείας”», αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης.

Όλη η επικαιρότητα