Αγροτικά Ευρώπη

Νέα ΚΑΠ: Προχωρά αλλά έχει ανοιχτά μέτωπα

Ακούστε το άρθρο

Οι τριμερείς συνομιλίες, γνωστές και ως «σούπερ-τρίλογος» σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ (ΚΑΠ), που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφεραν τους τρεις θεσμούς πιο κοντά σε συμφωνία, αλλά απαιτείται περισσότερη ευελιξία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μια γρήγορη και έγκαιρη συμφωνία.

Μετά τον σούπερ τρίλογο και για τους τρεις κανονισμούς σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που θα ισχύσει από το 2023, που πραγματοποιήθηκε με την Πορτογαλίδα υπουργό Γεωργίας Μαρία ντε Κενού, τους εκπροσώπους του Συμβουλίου, τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Frans Timmermans και τον Επίτροπο Γεωργίας Janusz Wojciechowski, την ομάδα διαπραγματεύσεων του Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Κοινοβουλίου, Norbert Lins (EPP, DE) δήλωσε:

Norbert Lins (EPP, DE)

«Ο σημερινός σούπερ- διάλογος ήταν μια αναγκαία ώθηση στις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Οι συζητήσεις ήταν εποικοδομητικές και σημειώθηκε σημαντική πρόοδος για παράδειγμα στο Νέο Μοντέλο Επιδόσεων και στους δείκτες αποτελεσμάτων. Όσον αφορά τους νέους, νέους και ενεργούς αγρότες, καταφέραμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις θέσεις μεταξύ των κρατών μελών και τώρα είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε μια συμφωνία. Επιπλέον, βρήκαμε μια προσωρινή λύση στα δικαιώματα φύτευσης αμπέλου και στην επισήμανση του κρασιού».

«Κάθε πλευρά έδειξε δέσμευση για επίτευξη συμβιβασμού, ο οποίος απέδωσε σαφώς. Ωστόσο, θα χρειαστούμε περαιτέρω συζητήσεις, για παράδειγμα σχετικά με τον περιορισμό των άμεσων πληρωμών (σ.σ. ανώτατο όριο) και των αναδιανεμητικών πληρωμών, καθώς το Συμβούλιο δεν ήταν αρκετά ευέλικτο ακόμη για να μας επιτρέψει να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο σε αυτούς τους τομείς».

«Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους τρεις εισηγητές Peter Jahr, Ulrike Müller και Eric Andrieu και τις ομάδες τους που υπερασπίστηκαν τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Μαζί φτάσαμε σε ένα ενωμένο μέτωπο για μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση».

«Μετά από τη σημερινή καλή ατμόσφαιρα, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ακόμα με τη Maria do Céu Antunes ως διαπραγματευτική εταίρο μας στο Συμβούλιο AGRIFISH. Ωστόσο, το Συμβούλιο θα πρέπει να μας δείξει περισσότερη ευελιξία τις επόμενες εβδομάδες για να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε γρήγορα».

Ο Πολωνός Επίτροπος Γεωργίας, Janusz Wojciechowski

Το κείμενο συμπερασμάτων του Επιτρόπου Γεωργίας, κ. Wojciechowski. Ειδικότερα:
Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση. Καταφέραμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να επιτύχουμε σημαντική πρόοδο σε ορισμένα βασικά ζητήματα.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τα αποφασιστικά μέτρα που ελήφθησαν σήμερα για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το νέο μοντέλο παράδοσης της μελλοντικής ΚΑΠ, και σχετικά με ορισμένα βασικά μέσα για τη διασφάλιση μιας δικαιότερης διανομής των άμεσων ενισχύσεων στο μέλλον.

Είμαι χαρούμενος που βλέπω ότι όλοι έχουμε αφήσει τα χαρακώματά μας και ότι έχουμε επιδείξει ευελιξία να οικοδομήσουμε συμβιβασμούς προς όφελος της αγροτικής μας κοινότητας.

Μπορώ μόνο να ελπίζω ότι το ίδιο πνεύμα θα προεδρεύσει της υπόλοιπης διαδικασίας.
Πράγματι, έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά στη διαμόρφωση της μελλοντικής ΚΑΠ. Η Επιτροπή παραμένει δεσμευμένη να επιτύχει έναν γενικό πολιτικό συμβιβασμό την άνοιξη του 2021 κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής Προεδρίας, προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκαιρη προετοιμασία και εφαρμογή της νέας ΚΑΠ το 2023.

Είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος και οι συννομοθέτες μπορούν να βασίζονται στην Επιτροπή να συνεργαστεί εποικοδομητικά μαζί σας στην προσπάθειά της, να διευκολύνει μια ταχεία συμφωνία για μια βιώσιμη και ισχυρή ΚΑΠ.

Κοντά στην ολοκλήρωση αυτής της μεταρρύθμισης

Μετά από μια εβδομάδα που σηματοδοτήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας AGRIFISH, δύο Τριλόγους και έναν Σούπερ Τρίλογο, η Υπουργός Γεωργίας της Πορτογαλίας, Maria do Ceu Antunes, έδωσε Συνέντευξη Τύπου και έκανε μια θετική αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε: «Με την ολοκλήρωση αυτής της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) έως το τέλος του εξαμήνου εγγυώμαστε ουσιαστική προβλεψιμότητα για τους αγρότες, τις εθνικές διοικήσεις και όλους τους Ευρωπαίους πολίτες».

Η Υπουργός Γεωργίας της Πορτογαλίας, Maria do Ceu Antunes

Έχοντας επισημάνει ότι, σε αυτόν τον Σούπερ Τρίλογο, η Πορτογαλική Προεδρία παρουσίασε συμβιβαστικά πακέτα διαπραγμάτευσης «με σκοπό να επιτρέψει μια συζήτηση για τους τρεις κανονισμούς», η υπουργός τόνισε ότι «το πολύ ευρύ φάσμα σημείων που συμφωνήθηκαν σε αυτόν τον τριμερή διάλογο αποκαλύπτει δέσμευση, συνεργασία και ευθύνη των τριών θεσμικών οργάνων – Συμβούλιο, Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – στην εφαρμογή της μεταρρυθμιστικής συμφωνίας της ΚΑΠ κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου. Η μεγάλη πλειοψηφία των προτάσεων που υπέβαλε η πορτογαλική Προεδρία, για προσέγγιση των θέσεων του Κοινοβουλίου, επιβεβαιώθηκε, με πολύ εποικοδομητικό πνεύμα των τριών πλευρών».

Τονίζοντας ότι «έχει επιτευχθεί μια σειρά αρχών, οι οποίες θα υποβληθούν στα κράτη μέλη για εξέταση την επόμενη εβδομάδα» και ότι έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις «για να προχωρήσουμε στη συζήτηση για θεμελιώδη θέματα, την πράσινη αρχιτεκτονική και την κοινωνική διάσταση», η κυρία do Ceu Antunes αναφέρθηκε στη συναίνεση που επιτεύχθηκε, «δηλαδή, όσον αφορά το νέο μοντέλο απόδοσης, τον προσανατολισμό της υποστήριξης για άμεσες πληρωμές, τους ελέγχους υπό όρους και τη διαφάνεια στην κατανομή των επιδοτήσεων. Σε σχέση με το νέο μοντέλο απόδοσης, υπήρξε κατ’ αρχήν μια συμφωνία σχετικά με την διετή περιοδικότητα, καθώς και τα επίπεδα ανοχής για τους σκοπούς της αναθεώρησής του. Λήφθηκε επίσης μια απόφαση σχετικά με τον ορισμό των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του μοντέλου απόδοσης.

Σχετικά με τον αμπελοοινικό τομέα, επιτεύχθηκαν συμφωνίες, συγκεκριμένα σχετικά με την παράταση του καθεστώτος αδειοδότησης αμπέλου έως το 2045 και τους κανόνες απο-αλκοολισμού. Επίσης, για να ενισχυθεί η θέση των αγροτών στην αλυσίδα αξίας, υπήρχε μια αρχή συμφωνίας για την επέκταση της δυνατότητας διαχείρισης εφοδιασμού σε όλα τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ». «Σήμερα ήταν μια καλή μέρα για την ευρωπαϊκή γεωργία». Με αυτόν τον τρόπο η Υπουργός Maria do Ceu Antunes ολοκλήρωσε τις δηλώσεις που έγιναν στη συνέντευξη τύπου, υπενθυμίζοντας ότι «η Προεδρία θα συνεχίσει να εργάζεται για την οικοδόμηση ισορροπίας μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία μεταρρύθμισης της ΚΑΠ έως το τέλος του εξαμήνου».

Επόμενα βήματα

Οι επόμενοι τριμερείς διάλογοι μεταρρύθμισης της ΚΑΠ έχουν προγραμματιστεί προσωρινά για τον κανονισμό στρατηγικού σχεδίου της 16ης Απριλίου), για τις 21 Απριλίου (κανονισμός για την κοινή οργάνωση αγοράς) και για τις 23 Απριλίου (κανονισμός χρηματοδότησης, διαχείρισης και παρακολούθησης).

Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το τελικό σχήμα της μεταρρύθμισης της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ ξεκίνησαν στις 10 Νοεμβρίου. Έκτοτε, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 17 τριμερείς διάλογοι, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου σούπερ τριλόγου, και αρκετές δεκάδες τεχνικές και προπαρασκευαστικές συναντήσεις.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Frans Timmermans

Ελάχιστο αγροτικό εισόδημα επιδιώκει η Κομισιόν

Κάθετη στην εισαγωγή όρου για ελάχιστο αγροτικό εισόδημα όσον αφορά τους δικαιούχους βασικής ενίσχυσης από τη νέα ΚΑΠ, είναι η Κομισιόν και αναμένεται να πιέσει τους διαπραγματευτές του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας και της Ευρωβουλής ώστε να δεχθούν τις προτάσεις της σε τρεις βασικές τομές της νέας ΚΑΠ.

Υποχρεωτική αναδιανεμητική ενίσχυση, υποχρεωτική ενεργοποίηση της έννοιας
του πραγματικού αγρότη και υποχρεωτικό όριο στις άμεσες ενισχύσεις διαμορφώνουν τον πυρήνα των παρεμβάσεων που θέλει να περάσει η Κομισιόν στον
υπερτρίλογο που άνοιξε στις 26 Μαρτίου. Από την άλλη οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ αντιτίθενται σε αυτά.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου των
υπουργών γεωργίας της ΕΕ, ο Επίτροπος Γεωργίας, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι στάθηκε στο γεγονός ότι οι υπουργοί της ΕΕ επιδιώκουν τον προαιρετικό χαρακτήρα
και των τριών τομών.

«Πρέπει να διασφαλίζεται ότι την ενίσχυση τη λαμβάνουν όσοι η γεωργική τους δραστηριότητα είναι ενός κάποιου επιπέδου σε σχέση με το επίπεδο της συνολικής τους οικονομικής δραστηριότητας» δήλωσε ο Πολωνός καθιστώντας ξεκάθαρο πως η Κομισιόν δεν θα δεχθεί τη μέγιστη ευελιξία που ζητούν οι υπουργοί.

«Οι βασικοί κανόνες είναι επαρκώς ευέλικτοι και αφήνουν περιθώρια στα
κράτη- μέλη ώστε να αναπτύξουν τα στρατηγικά τους σχέδια της ΚΑΠ. Μπορούμε
να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό» συνέχισε ο ίδιος. Στη συνέχεια επανέλαβε την ανάγκη οι αναδιανεμητικές ενισχύσεις να είναι υποχρεωτικές, ενώ στάθηκε και στο ζήτημα της εσωτερικής σύγκλισης, επισημαίνοντας ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να
πιέζει προς την κατεύθυνση αυτήν, όσα κράτη μέλη δεν επιτύχουν το λεγόμενο
flatrate (πλήρης εξίσωση δικαιωμάτων) ως το 2022.

Εφάπαξ ενίσχυση ανά αγρότη

Οι υπουργοί γεωργίας της ΕΕ επιδιώκουν να έχουν την επιλογή διανομής μιας στρεμματικής ενίσχυσης στους μικροκαλλιεργητές, με την Κομισιόν να
επιμένει στην εισαγωγή μιας εφάπαξ πληρωμής για αυτούς. Όπως υποστήριξε ο επίτροπος Βοϊτσεχόφσκι το να δοθεί ένα ποσό ανά εκτάριο, όπως επιδιώκουν τα κράτη μέλη, εκτός του ότι υπονομεύει τον χαρακτήρα της παρέμβασης, αφήνει λιγότερα χρήματα τελικά στους αγρότες. «Έτσι οι μικροκαλλιεργητές θα λάβουν λιγότερα. Σας απευθύνω έκκληση να το αλλάξετε.

Υπάρχουν 14 κράτη-μέλη θέλουν απλούστευση της ΚΑΠ, Αποδεχτείτε τις προτάσεις της Κομισιόν» κατέληξε.

Πηγή: “Επί γης”, η νέα αγροτική εφημερίδα του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Βαρουξή- εκδότη της εφημερίδας “Πατρίς”.

Όλη η επικαιρότητα