Αγροτικά

Νέο πρόγραμμα νέων αγροτών 2021

Ακούστε το άρθρο

Γράφει για την εφημερίδα “Επί γης”*  ο Μπίστολας Νικόλας
Γεωπόνος- Οικονομολόγος ΔΠΘ

Σύμβουλος γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το πρόγραμμα νέων αγροτών με πολλές εισηγήσεις και αναμένεται το τελικό κείμενο βάση του οποίου οι δυνητικοί δικαιούχοι θα αποφασίσουν αν θα συμμετέχουν ή όχι. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης αν παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα είναι δελεαστικό όμως η πραγματική δημιουργία προσόδου από την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας δεν θεωρείται βέβαιη. Η υψηλή τυπική απόδοση >14.000 ναι μεν δυσκολεύει την εισαγωγή στο πρόγραμμα διαφυλάττει όμως ότι οι δικαιούχοι θα έχουν θεμελιώδεις βάσεις για την εφαρμογή και ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

Σε κάθε περίπτωση στην Δυτική Ελλάδα που αποτελεί μία περιοχή με πολυτεμαχισμένο κλήρο, θα δυσκολέψει του υποψήφιους η διαδικασία για την ένταξή τους ενώ η πολιτεία θα πρέπει να λύσει την εξίσωση της συσχέτισης της μείωσης της αγροτικής παραγωγικότητας με τον μικρό κλήρο. Από την άλλη βέβαια οι νέοι παραγωγοί θα πρέπει να σκεφτούν ότι η πιστοποίηση των προϊόντων τους επιβάλλεται να γίνει ρουτίνα της διαδικασίας προώθησης τους. Έχοντας ξεκαθαρίσει αρκετά το τοπίο των δασικών εκτάσεων και της εκλεξιμότητας των αγροτεμαχίων οι υποψήφιου έχουν σαφή εικόνα για την μορφή των εκτάσεων (δασικές ή μη ) που διαθέτουν προς καλλιέργεια και τι μπορούν να δεσμευτούν ότι θα καλλιεργούν στο έτος δέσμευσης ολοκλήρωσης. Σε κάθε περίπτωση το ρίσκο που παίρνει κάποιος υποψήφιος είναι αυξημένο ώστε να γίνει δικαιούχος καθώς αναμένεται μεγάλος αριθμός αιτήσεων, μειώνεται ωστόσο το ρίσκο ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου εφόσον ταυτιστεί με την έννοια του Επαγγελματία Αγρότη.

Προηγούμενο πρόγραμμα νέων αγροτών

Παράλληλα έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης της πρώτης πρόσκληση του μέτρου 6.1. Οι δικαιούχοι που δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τα μαθήματα ως όφειλαν χωρίς ωστόσο να χρεώνεται σε δική τους υπαιτιότητα, πρέπει να συνεχίσουν να έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη μέχρι και την υποβολή του αιτήματος πληρωμής τους . Επίσης όλοι οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση ΟΣΔΕ 2021 καθώς επίσης να πληρούν όλα τα κριτήρια του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη (ασφάλεια , εισόδημα, ώρες απασχόλησης κ.α) μέχρι την πληρωμή της επόμενης δόσης.

Ξεκίνησαν οι πληρωμές των σχεδίων βελτίωσης

Η ολοκλήρωση των σχεδίων βελτίωσης εν μέσω πανδημίας αποτελεί πραγματικό άθλο για τους επενδυτές παραγωγούς καθώς ρισκάρουν εν μέσω ασταθούς περιβάλλοντος προσφοράς και ζήτησης ενώ παράλληλα προσβλέπουν στην επιστροφή του καταναλωτικού κοινού ίσως και με ‘’έκρηξη κατανάλωσης’’ ως απόρροια της δυσκολίας πρόσβασης σε αυτά τα προϊόντα. Έχοντας όμως εικόνα του ενεργητικού στο οποίο επένδυσαν οι παραγωγοί διαπιστώνει κανείς ότι δόθηκε βάρος στις πραγματικές ανάγκες και όχι σε περιττές δαπάνες. Η αύξηση του εισοδήματος που θα προκύψει από αυτές τις επενδύσεις θα είναι άμεσα ορατή. Η διαπίστωση μεγάλων εταιρειών του κλάδου τροφίμων ότι οι διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών αυξάνονται και διαφοροποιούνται συνεχώς κάνει κατανοητό ότι μπορεί να γίνει κινητήριος μοχλός που θα προσεγγίσει το 10% του ΑΕΠ ενώ ο παραγωγός θα πρέπει να δρέψει από τους πρώτους την υπεραξία που θα δημιουργηθεί από αυτή την εξέλιξη. Από την άλλη βέβαια η επίτευξη των στρατηγικών στόχων των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης σωρευτικά είναι το μεγάλο στοίχημα μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα υλοποίησης και επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του προηγούμενου ΠΑΑ (30% υλοποίηση εκ των εγκεκριμένων σχεδίων).

Θυμίζουμε ότι παρόλη την πρώτη αγανάκτηση των δικαιούχων για την εκλογή της ιπποδύναμης του γεωργικού ελκυστήρα ή όλη διαδικασία οδήγησε σε επιλογή και αγορά καινοτόμων παγίων της εκμετάλλευσης εν αντιθέσει με το 71 % των επενδύσεων σε ελκυστήρες και παρελκόμενα στην προηγουμένη πρόσκληση (2011). Η προστιθέμενη αξία του συνόλου το προγραμμάτων του ΠΑΑ και πρωτίστως των σχεδίων βελτίωσης θα πρέπει να αξιολογηθεί συνδυαστικά με τα υπόλοιπα Μέτρα, ωστόσο πρόκειται για ένα πολύπλοκο και δαιδαλώδες πρόγραμμα με πολλές τροποποιήσεις και διευκρινίσεις , η τροποποίηση του εργασιακού ωραρίου και η δυσκολία μετακίνησης καθυστερεί και δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την διαδικασία εκταμίευσης με τις δανεικές συμβάσεις να πιέζουν τους παραγωγούς. Οι επαγγελματίες αγρότες οι οποίοι θα καταφέρουν να υλοποιήσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, θα βρεθούν πιο δυνατοί στις νέες προκλήσεις και θα πρωτοστατήσουν στην ανάπτυξη του τόπου μας.

* “Επί γης”, η νέα αγροτική εφημερίδα από το Δημοσιογραφικό Οργανισμό Βαρουξή- εκδότη της εφημερίδας “Πατρίς”.

Όλη η επικαιρότητα