Οικονομία

Ξεκίνησε η ρύθμιση χρεών για αγρότες (Εξωδικαστικός Μηχανισμός)

Η
ρύθμιση αφορά οφειλές έναντι, του δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων ΕΦΚΑ
(κυρίως ΟΓΑ) και τραπεζών υπό εκκαθάριση (κυρίως πρώην Αγροτική Τράπεζα,
Συνεταιριστικές, ΤΤ, FBB, Probank, Proton κλπ).

Η ρύθμιση των αγροτικών χρεών μπορεί να περιλαμβάνει:

 • 100%
  διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων,
 • διαγραφή
  τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί
  υπόψη ο Νόμος για τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υποθήκες (κατόπιν ελέγχου),
 • διαγραφή
  προστίμων και προσαυξήσεων δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας,
 • αποπληρωμή
  σε έως 120 δόσεις, βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι
  εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Ειδικά για τη ρύθμιση των αγροτικών δανείων προβλέπεται:

 • η
  διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60%, σε περίπτωση ολικής
  εξόφλησης εντός τριμήνου της οφειλής που απομένει μετά τη διαγραφή τόκων και
  πανωτοκίων,
 • η
  αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να
  φτάσει το 40%, σε περίπτωση ρύθμισης σε δόσεις της οφειλής που απομένει μετά τη
  διαγραφή τόκων και πανωτοκίων.

τα κριτήρια υπαγωγής οφειλετών
προσδιορίζονται με βάση τα στοιχεία της 31/12
Εφεξής θα είναι
δυνατή, δε, η ρύθμιση οφειλών που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι το τέλος του
2017. Όσοι έχουν υποβάλλει οριστικά την αίτηση, χωρίς να περιλάβουν τις οφειλές
του 2017, θα έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν και τις οφειλές του 2017. Ακόμα
και στην περίπτωση αιτήσεων που περατώθηκαν ως άκαρπες, για διαδικαστικούς
λόγους, ο οφειλέτης θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει εκ νέου αίτηση,
προσθέτοντας και τις οφειλές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31/12/2017.

EN TAΞΙΣ
ΙΚΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Μανωλοπούλου
24 Πύργος.  entaxisnet.com

Γιώργος  Διαμαντόπουλος- Κατερίνα Τσαπάρα -Τζίνα
Γρηγορά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  26213 00368 – 6973733357 [email protected] 

Όλη η επικαιρότητα