Φυτοπροστασία

Οδηγίες φυτοπροστασίας για τη βαμβακοκαλλιέργεια

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Ηλείας για αποτελεσματική φυτοπροστασία του βαμβακιού.

1. Στόχοι

1.1.: Η ενημέρωση αφορά στο χρονικό διάστημα μέχρι το άνοιγμα των πρώτων καρυδιών και στην οργάνωση της αυτοάμυνας των βαμβακοφυτειών.

Ο βαμβακοκαλλιεργητής πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τη βαμβακοκαλλιέργειά του έτσι ώστε να εφαρμόζει τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας.

2. Διαπιστώσεις

2.1.: Οι πρώιμες βαμβακοκαλλιέργειες βρίσκονται στην ολοκλήρωση της καρπόδεσής τους και οι πιο όψιμες έχουν ξεπεράσει το 50% της καρπόδεσης.
Τα καρύδια των πιο πρώιμων βαμβακοκαλλιεργειών ωριμάζουν και γίνονται
πιο ανθεκτικά στην προσβολή, αλλά οι παραγωγοί δεν πρέπει να εφησυχάζουν και η κάθε περίπτωση να εξετάζεται ξεχωριστά.

2.2.: Καταγράφονται πολύ υψηλές συλλήψεις της γενεάς του Αυγούστου του
πράσινου σκουληκιού, όμως στις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν, δεν διαπιστώνονται προσβολές που να ξεπερνούν το κατώτατο όριο επέμβασης. Αντιθέτως οι συλλήψεις τέλειων εντόμων του ρόδινου σκουληκιού είναι πολύ χαμηλές ή μηδενικές.

2.3.: Διαπιστώνεται η παρουσία αλευρώδη και τζιτζικιού, χωρίς φυτοπροστατευτικά προβλήματα. Επίσης διαπιστώνεται η παρουσία και η δραστηριότητα των ωφέλιμων εντόμων.

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

3.1.: Όσο προχωράμε προς την ωρίμανση των καρυδιών, δεν συνιστώνται
ψεκασμοί εναντίον του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, εκτός κι αν
διαπιστωθεί προσβολή που να ξεπερνά τα κατώτατα όρια επέμβασης, σε όψιμες κυρίως καλλιέργειες.

Στην παρούσα βλαστική φάση, οι προνύμφες θα προσβάλλουν κυρίως τα
ανώτερα τρυφερά καρποφόρα όργανα, τα οποία μπορεί να μην προλάβουν να ωριμάσουν και να συγκομισθούν.

Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να συνεχίσουν να επιθεωρούν τις καλλιέργειές τους δύο φορές την εβδομάδα, για να έχουν σαφή εικόνα της παρουσίας, της πυκνότητας και της προσβολής των βαμβακοκαλλιέργειών τους.

Τα όρια επέμβασης για την τρέχουσα βλαστική περίοδο – στάδιο
καρποφορίας – είναι τα παρακάτω:

Για το πράσινο σκουλήκι:

Συνιστάται να προβαίνουμε σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστωθούν πάνω από
4 νεαρές προνύμφες σε 100 φυτά τυχαία επιλεγμένα ή 1 νεαρή προνύμφη στα φυτά μήκους ενάμιση μέτρου (1,5 μ.) επί της γραμμής. Οι προνύμφες να είναι μέχρι ένα (1) εκατοστό (1ου και 2ου σταδίου).

Για το ρόδινο σκουλήκι:

Συνιστάται να προβαίνουμε σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστωθούν πάνω από
5 νεαρές προνύμφες στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδομάδων, σε 100 καρύδια.

4. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

4.1.: Επεμβαίνετε μόνο αν ξεπεραστούν τα κατώτατα όρια επέμβασης για τον εχθρό.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια γεωργικά φάρμακα
και τηρείτε τα αναγραφόμενα στην ετικέτα τους.

Επισημαίνεται ότι όπου χρειαστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, να ψεκάζετε απογευματινές ώρες και κυρίως μετά τη δύση του ηλίου βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να μεριμνούν για την ενημέρωση των μελισσοκόμων και γενικότερα του κοινού, πριν την εφαρμογή του ψεκασμού.

Όλη η επικαιρότητα