Ηλεία

Οι τροποποιημένοι πίνακες κατάταξης ιδιωτικών έργων CLLD LEADER

Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ)

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ) γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι μετά την έγκριση από την  ΕΔΠ CLLD/LEADER και την έγκριση μεταφοράς πόρων μεταξύ υποδράσεων  από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.anol.gr), ο οριστικός πίνακας κατάταξης των ιδιωτικών έργων της 1ης Προκήρυξης(67/2019) του Τοπικού Προγράμματος με την τελευταία τροποποίηση.

Πιο αναλυτικά τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν :

1) Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

Επωνυμία επιχείρησης Τίτλος επενδυσης Αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης Ποσό Δ.Δ έγκρισης

ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 14.238,56  14.238,56

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΛΦΕΙΟΣ ΙΚΕ ΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ  31.100,98  22.155,00

DIMA GROUP FACILITY SERVICES PC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 199.405,07  186.880,08

ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 244.744,61 223.273,64

 2) Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

 Επωνυμία επιχείρησης Τίτλος επενδυσης Αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης Ποσό Δ.Δ έγκρισης

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ‘ΘΕΟΞΕΝΙΑ’ 199.863,50  186.086,21

ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  194.971,11  182.356,14

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  38.978,37  37.255,88

ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΙ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α. Ε.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 199.549,98  151.376,80

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 55.261,40  47.870,90

ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΓΡΟΛΟΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  199.370,89 180.301,23

ΝΤΟΥΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 72.349,32  56.469,07

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ  74.013,71  46.857,26

ΤΟΥΡΗΣ-ΜΑΡΚΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 35.319,89 33.504,30

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΙΔΟΝΑΣ ΣΑΡΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΑΛΙΔΟΝΑΣ ΣΑΡΕΝΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΑΡΕΝΑ 12.143,95 10.089,95

 ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 85.823,86 69.959,35

3) Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

 Επωνυμία επιχείρησης Τίτλος επενδυσης Αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης Ποσό Δ.Δ έγκρισης

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 95.821,76  88.078,00

ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΠΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 53.820,00  34.515,00

ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33.327,32 28.380,82

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 89.973,00 79.040,00

ΣΤΡΙΓΚΑΣ ΠΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΜΙΚΤΟ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ 60.193,08  42.001,71

 ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 333.135,16 272.015,53

 4) Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

 Επωνυμία επιχείρησης Τίτλος επενδυσης Αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης Ποσό Δ.Δ έγκρισης

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΕΓΧΥΤΗΡΩΝ 40.937,00  39.572,00

ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 62.083,82  56.931,49

ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 165.587,50  164.222,50

ΦΡΟΥΤΑ ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ 18.901,89 3.051,10 

ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 287.510,21  263.777,09

5) Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Επωνυμία επιχείρησης Τίτλος επενδυσης Αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης Ποσό Δ.Δ έγκρισης

ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ΥΨΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ 299.575,67  273.905,68

ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 299.584,76  274.248,76

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΞΟΠΟΙΙΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ 70.249,31 67.899,47

ΗΛΕΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣΒΑΣ.ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 254.990,20  227.242,87

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥΡΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 292.769,62  270.066,49

ΚΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ» 32.230,04 31.320,04

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΗΛΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 242.813,17 226.498,17

ΡΟΜΠΟΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ 135.634,26 111.80

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ ΟΕ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ,

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 221.388,50  207.025,00

ΔΡΙΜΥΛΗΣ Π. & Π. Ο.Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 268.360,63 255.861,91

ΣΚΟΥΦΗΣ ΠΕΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 299.985,49 278.141,82

ΚΟΥΦΩΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 67.618,42 53.675,02

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 80.600,00 75.100,00

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 127.596,33 104.243,46

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΥΡΑ ΗΛΕΙΑΣ 208.680,00 203.995,50

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 230.563,50 205.350,00

ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 167.000,00 162.312,50

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΙΔΡΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ-ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ  136.729,97 134.134,25

LIBERIS ERNESTO NIK ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 261.922,60 248.577,60

ΒΟΥΤΣΙΩΤΗΣ Π. ΧΡIΣΤΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΛΑΛΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 182.079,89 168.678,8

ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 4.279.490,98 3.941.457,13

6) Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγική

 Επωνυμία επιχείρησης Τίτλος επενδυσης Αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης Ποσό Δ.Δ έγκρισης

ΠΡΑΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – CRUISING AND FLY 389.717,90

ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΜΕΛΛΟΝ ΝΕΠΑ) ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ –

CRUISING AND FLY 389.717,90  389.717,90

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 258.820,25 256.090,25

OLYMPIA CAMP ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ OLYMPIA CAMP ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 273.899,96 169.980,58

ΜΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 14.843,59 13.868,16

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Ι.Κ.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΩΜΑΤΙΩΝ 355.930,46 293.055,07

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 221.708,82 194.090,72

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 129.799,39 121.155,78

ΝΙΚΟΣ ΤΟΓΙΑΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΓΙΑΣ Ο.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 216.325,12 187.506,63

ΚΟΥΡΓΙΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΚΟΒΑΤΟ 93.843,42 87.494,61

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 319.559,18 247.867,77

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 179.220,54 149.669,08

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 266.128,56  233.701,30

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΡΚΟΥΔΙ 229.578,73 220.579,33

ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 107.296,24 103.834,76

ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 3.669.674,07 2.762.422,17

7) Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

 Επωνυμία επιχείρησης Τίτλος επενδυσης Αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης Ποσό Δ.Δ έγκρισης

ΜΑΡΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ27.499,46  4.869,11

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΓΟΥΛΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΗ ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ 103.131,92 101.934,30

ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 130.631,38 126.803,41

Όλη η επικαιρότητα