Ηλεία

Ομάδα Παραγωγών Αμαλιάδας: Τι προβλέπει το τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έτους 2021-2022-2023 κατέθεσε η Ομάδα Παραγωγών Αμαλιάδας, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το επόμενο διάστημα, ώστε να τεθεί σε ισχύ από το νέο έτος.

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δίνει βάση στην προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση στην προστασία του καταναλωτή, σύμφωνα με τους διεθνείς όρους, με τους οποίους πρέπει να εναρμονίζονται οι Ομάδες Παραγωγών και γενικότερα οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.

Η Ομάδα Παραγωγών Αμαλιάδας, ήδη έχει υλοποιήσει τέσσερα Επιχειρησιακά Προγράμματα, με γνώμονα την καλύτερη διασφάλιση των αγροτών, της παραγωγής και του εισοδήματός τους.

Όπως αναφέρεται στο νέο Πρόγραμμα, η κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση στο
πλαίσιο της εφαρμογής του, δύναται να ανέλθει για το έτος 2021 έως και 295.000
ευρώ περίπου. Μέσα στους στόχους εντάσσεται ο προγραμματισμός της παραγωγής, η βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος, η βελτίωση της εμπορίας του προϊόντος και η προστασία του περιβάλλοντος.

Ένταξη στις Ομάδες Παραγωγών

Κάλεσμα στους αγρότες να ενταχθούν στις Ομάδες Παραγωγών κάνει με αφορμή την κατάθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Αμαλιάδας κ. Χρήστος Βαλιανάτος:

«Η Ομάδα Παραγωγών κατέθεσε το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έτους 2021 – 2022- 2023. Περιμένουμε να εγκριθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από 1-1-2021 θα τεθεί σε ισχύ προς το συμφέρον των παραγωγών. Ήδη, έχουμε εκτελέσει τέσσερα Επιχειρησιακά Προγράμματα από το 2003 που υπάρχει η Ομάδα Παραγωγών και μέσω αυτών έχουν ωφεληθεί οι παραγωγοί.

Αυτό που προέχει και επαναλαμβάνω είναι ότι όλοι πρέπει να μπουν στις Ομάδες Παραγωγών και να υλοποιούνται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα ρίχνουν το κόστος παραγωγής.

Στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, δίνουμε βάση στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως και με προγράμματα που υλοποιούνται ήδη. Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι όλα θα οδηγηθούν εκεί: στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προστασία του καταναλωτή. Είμαστε σε μια παγκόσμια αγορά και λειτουργούμε πλέον με διεθνείς όρους».

Προτεινόμενες δράσεις

Η Ομάδα Παραγωγών Αμαλιάδας (Αγροτικός Συνεταιρισμός Φρούτων & Λαχανικών – Σιτηρών – Ελαιολάδου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας «Εύφορη Γη»), αποτελεί την δεύτερη οργάνωση παραγωγών που έχει αναγνωριστεί μέχρι σήμερα στην Ηλεία καλύπτει το 60% των παραγωγών βιομηχανικής τομάτας της Ηλείας.

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις από τα μέλη εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 4.500 στρέμματα. Καλύπτει το 35% των σταφιδοπαραγωγών του νομού με 2.853,10 στρέμματα για το έτος 2019.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα Παραγωγών θα κάνει την κατανομή των εκτάσεων προς καλλιέργεια στους παραγωγούς – μέλη του και θα προγραμματίσει τις παραδόσεις πρώτης ύλης στα εργοστάσια, θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει μια πολιτική επιλογής ποικιλιών χρόνου σποράς και καλλιεργητικών τεχνικών κατά χωριό και παραγωγό, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες – κάθε φορά – εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Προβλέψεις & δαπάνες

Οι προβλέψεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το 2021 ανέρχονται στο ποσό των 220.094,72 ευρώ και αναλύεται ως εξής: ιδία συμμετοχή 110.047,36 ευρώ, κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση: 110.047,36 ευρώ

Οι επιμέρους δαπάνες κατά στόχο, όπως αναγράφονται στο ενδεικτικό υπόδειγμα κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το 2021 έχουν ως εξής: προγραμματισμός παραγωγής: 76.922,00 ευρώ, βελτίωση και διατήρηση ποιότητας του προϊόντος: 48.933,42 ευρώ, βελτίωση εμπορίας του προϊόντος: 62.250,52 ευρώ, προστασία περιβάλλοντος: 27.673,20 ευρώ και γενικά έξοδα 4.315,58 ευρώ.

Όλη η επικαιρότητα