Ηλεία

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας για ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ) & Επίδομα Στέγασης

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, μέσω του Κέντρου Κοινότητας, ενημερώνει τους πολίτες ότι  προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση  με την οποία παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος ΕΕΕ, οι οποίες είχαν ως μήνα έγκρισης τον Αύγουστο του 2020  και έλαβαν παράταση ισχύος για τρεις (3) μήνες, βάσει της υπ΄αριθμ. Δ13 οικ.3107/68/21-1-2021 (ΦΕΚ 238 Β’)  υπουργικής απόφασης.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος, κα Ρόη Αντωνοπούλου, υπογραμμίζει: “Οι  ωφελούμενοι Δημότες μας του ΕΕΕ και του Επιδόματος Στέγασης πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί  σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις. Εάν κάτι δεν έχει καταστεί σαφές, παρακαλούμε τους Δημότες μας όπως επικοινωνούν με τις υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας”.

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Σε περίπτωση που υποβληθεί εντός του Μαΐου 2021 αίτηση απευθείας από τους αιτούντες, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.
  • Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.
  • Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για τρεις μήνες.

Διευκρινίζεται ότι:

  • Οι αιτήσεις με αρχικό μήνα έγκρισης τον Μάιο και τον Νοέμβριο του 2020δεν παρατείνονται εκ νέου και θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στον Μάιο του 2021.
  • Οι αιτήσεις με αρχικό μήνα έγκρισης τον Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του  2020 δεν παρατείνονται εκ νέουκαι θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στον Ιούνιο του 2021.
  • Οι αιτήσεις με αρχικό μήνα έγκρισης τον Ιούλιο και Οκτώβριο του 2020 και Ιανουαρίου 2021δεν παρατείνονται εκ νέου και θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στον Ιούλιο του 2021.

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται:

Α. ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων

Β. η διάρκεια ισχύος τους

Γ. ο μήνας επανυποβολής όπως διαμορφώνεται μετά και την τελευταία παράταση.

Α. Μήνας Έγκρισης Γ. Διάρκεια ισχύος Β. Μήνας Επανυποβολής
Μάιος 2020 12μηνη Μάιος 2021
Νοέμβριος 2020 6μηνη
Ιούνιος 2020 12μηνη Ιούνιος 2021
Σεπτέμβριος 2020 9μηνη
Δεκέμβριος 2020 6μηνη
Ιούλιος 2020 12μηνη Ιούλιος 2021
Οκτώβριος 2020 9μηνη
Ιανουάριος 2021 6μηνη
Αύγουστος 2020 12μηνη Αύγουστος 2021
Φεβρουαρίου 2021 6μηνη

Επίδομα Στέγασης

Για το πρόγραμμα Επίδομα Στέγασης δεν θα δοθεί εκ νέου παράταση. Από την 1/5/2021, θα πρέπει εντός του μήνα λήξης ισχύος της εκάστοτε εγκεκριμένης αίτησης (όπως αυτός αναγράφεται πάνω δεξιά στην αίτηση) να υποβάλλεται νέα αίτηση από τον αιτούντα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (τηλέφωνα: 2624022549 & 2624022250, εσωτερικό: 5).

Στο πλαίσιο προστασίας και διασφάλισης της υγείας των πολιτών και των εργαζομένων από τη διάδοση του κορωνοϊού Covid-19, η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας (ραντεβού) και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις.

Όλη η επικαιρότητα