Ηλεία

Ο δήμος Πύργου στηρίζει οικονομικά τους δικαιούχους ΑμεΑ

Την οικονομική στήριξη σε δικαιούχους ΑμεΑ, προτίθεται να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, ο δήμαρχος Τάκης Αντωνακόπουλος, έπειτα από την εισήγηση του Ειδικού Συμβούλου σε θέματα αναπηρίας, του δήμου Πύργου Γιώργου Παπανικολόπουλου.

Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 202 του Νόμου 3463/2006 αναφέρεται πως «με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τα άτομα με αναπηρίες, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία».

Συνεπώς εφόσον έχει ληφθεί σχετική απόφαση από τον οικείο ΟΤΑ, οι πολίτες που εμπίπτουν στις εν λόγω ευπαθείς ομάδες (ΑμεΑ), θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα

Όλη η επικαιρότητα