Αχαϊα

Πάνω από το 90% του υγειονομικού, διοικητικού και λοιπού Προσωπικού της Ολύμπιον εμβολιάστηκε έναντι του ιού SARS-CoV-2

Στα μέσα Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε ο εμβολιασμός της πρώτης δόσης  έναντι του  ιού SARS-CoV-2 για το σύνολο του Προσωπικού της Γενικής Κλινικής Ολύμπιον και του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης. Το Υγειονομικό, Διοικητικό και λοιπό Προσωπικό της Ολύμπιον με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην Πανδημία, που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Χώρα, συμμετείχε στον εμβολιασμό με ποσοστό άνω του 90%.

Οι εργαζόμενοι εμβολιάστηκαν με απόλυτη ασφάλεια σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που προβλέπει ο Ε.Ο.Δ.Υ.

Ήδη μεγάλο ποσοστό του Προσωπικού έχει ολοκληρώσει και τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Αναμένεται μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδος να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη δόση για το  ίδιο ποσοστό εργαζομένων της ΟΛΥΜΠΙΟΝ (άνω του 90%).

Η Γενική Κλινική και το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης της ΟΛΥΜΠΙΟΝ είναι χώροι  απολύτως ελεύθεροι κορωνοϊού,  στους οποίους καθημερινά,  ακολουθούνται αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας έναντι του ιού SARS-CoV-2.

Στην ΟΛΥΜΠΙΟΝ παρέχεται ένα προστατευμένο περιβάλλον (covid free) με απόλυτο σεβασμό στον ασθενή χωρίς συνθήκες συνωστισμού και με ακριβή τήρηση της καθορισμένης ώρας ραντεβού.

H ασφάλεια των ασθενών, των συνοδών και του Προσωπικού, είναι προτεραιότητα για την ΟΛΥΜΠΙΟΝ!

Όλη η επικαιρότητα