Αγροτικά

Πάνω από 10εκ ευρώ για αναδιάρθρωση 7.398,5 στρεμμάτων αμπελώνων

Ακούστε το άρθρο

Για κάθε στρέμμα  θα διατεθούν 1.478,36 ευρώ

Πάνω από 10 εκ ευρώ είναι ο συνολικός διαθέσιμος εθνικός προϋπολογισμός για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων  ανά περιφερειακή ενότητα.

Μάλιστα αναρτήθηκε στη Διαύγεια η προσωρινή ένταξη των δικαιούχων αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2020-2021.

Συγκεκριμένα ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του μέτρου του Εθνικού Φακέλου ανά Περιφερειακή Ενότητα χορηγεί 10.937.068,85 € για 7.398,5 στρέμματα στους κατέχοντες αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις.

Ο μέσος όρος ανά στρέμμα ανέρχεται στα 1.478,38 €, ενίσχυση που παραμένει ελκυστική γι αυτούς που θέλουν να επενδύσουν στις εκμεταλλεύσεις τους

Το πρόγραμμα καλύπτει την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού,  την μετεγκατάσταση των αμπελώνων και  τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του προγράμματος.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες δράσεις περιλαμβάνουν , την εκρίζωση, την προετοιμασία εδάφους, την αναφύτευση,  τη φύτευση αμπελώνων την προετοιμασία εδάφους και τη βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων.

Στόχος του Προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Όλη η επικαιρότητα