Πάτρα – Πύργος: Έφυγε το πρώτο… βέλος του «ΤΟΞΟΤΗ»

Με προσωρινό μειοδότη τον όμιλο «ΤΟΞΟΤΗ» θα πάει εντός των ημερών η πρώτη εργολαβία «Πύργος-Δουνέικα» του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς ο υπουργός Υποδομών, Χρ. Σπίρτζης υπέγραψε προχθές την έγκριση της δημοπρασίας.

Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, ο η κοινοπραξία ΤΟΞΟΤΗΣ-ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ κατέθεσε προσφορά με έκπτωση 53,05%, η οποία κρίθηκε επαρκώς αιτιολογημένη με βάση τις έγγραφες διευκρινίσεις που κατέθεσε, απορρίπτοντας την ένσταση που υπέβαλε η εταιρεία με τη δεύτερη καλύτερη προσφορά, η κυπριακή CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD, με έκπτωση 47.99%

Όπως αναφέρει η απόφαση που
δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και φέρει την υπογραφή του κ. Σπίρτζη, η κοινοπραξία ΤΟΞΟΤΗΣ-ΟΜΑΔΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ θεωρείται νόμιμη και ικανή να υλοποιήσει το έργο.

«Κατόπιν αυτών και βάσει των
δεδομένων και των παραμέτρων που λήφθηκαν υπόψη, συνάγεται ότι η από την
εξετασθείσα προσφορά της υπόψη ένωσης οικονομικών φορέων, δεν προκύπτει πρόβλημα σ’ ότι αφορά στην ομαλή υλοποίηση του έργου»,
αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Υποδομών.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η
πρώτη –από τις τέσσερις συνολικά- εργολαβία στην οποία έχει μειοδοτήσει ο
«ΤΟΞΟΤΗΣ» και η οποία περνάει τον σκόπελο των αιτιολογήσεων και πάει για το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Απομένει να δούμε τι μέλλει γενέσθαι με τις άλλες τρεις,
καθώς πρόσφατα ο κ. Σπίρτζης ανέφερε στη Βουλή ότι για τη 2η και την
3η εργολαβία έχουν κληθεί οι εταιρείες με τη δεύτερη καλύτερη
προσφορά, γεγονός που σημαίνει ο «ΤΟΞΟΤΗΣ» έχει βγει εκτός πιθανότατα λόγω
ανεπαρκούς αιτιολόγησης των υψηλών εκπτώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 29
Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί συνάντηση των αυτοδιοικητικών φορέων της Ηλείας
και της Δυτικής Ελλάδας με τον υπουργό Υποδομών για νεότερη ενημέρωση σχετικά
με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.