Οικονομία

Παράταση ρύθμισης δανείων – Λευτ. Βαρουξής: Τι ισχύει γαι δανειολήπτες με οφειλές του πρώην ΕΤΕΑΝ

Παράταση για την ευνοϊκή ρύθμιση δανείων από το πρώην ΕΤΕΑΝ ή το ΤΕΜΠΜΕ δίνεται μέχρι της 7 Ιουνίου και αυτή την δυνατότητα δεν θα πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη…

Την ανωτέρω δήλωση έκανε χθές το μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ηλείας Λευτέρης Βαρουξής προσθέτοντας ότι η ρύθμιση μπορεί να γίνει έως και 120 δόσεις με αίτηση πρός την Εφορία, και πρόκειται σαφώς για μια διαδικασία που τουλάχιστον θα μας απομακρύνει από την απειλή κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

Να σημειωθεί ότι αυτά τα δάνεια είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 07 Οκτωβρίου 2019 και ο κ.Βαρουξής καλώντας τους δανειολήπτες επαγγελματίες και τα μέλη του ΕΒΕ να προλάβουν την προθεσμία αίτησης ενημερώνει αναλυτικά:

Παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής με μερική ή ολική απαλλαγή από τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, ως εξής:

. σε μία δόση (εφάπαξ) με απαλλαγή κατά 100%
. 2 – 4 δόσεις με απαλλαγή 95%
. 5 – 12 δόσεις με απαλλαγή κατά 85%
. 13 – 24 δόσεις με απαλλαγή κατά 80%
. 25 – 36 δόσεις με απαλλαγή κατά 75%
. 37 – 48 δόσεις με απαλλαγή κατά 45%
. 49 – 60 δόσεις με απαλλαγή κατά 30%
. 61 – 72 δόσεις με απαλλαγή κατά 20%
. 73 – 96 δόσεις με απαλλαγή κατά 15%
. 97 – 120 δόσεις με απαλλαγή κατά 10%.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση έχει οριστεί στα 20 ευρώ. Εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας βεβαιώσεις, τότε ρυθμίζονται όλες μαζί. Οι δόσεις, αντί προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, είναι έντοκες με ετήσιο επιτόκιο 3%. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μίας δόσης αυτή επιβαρύνεται με προσαύξηση 0,25%. Προαιρετικά εντάσσονται και οι μη ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές, καθώς και αυτές που τελούν σε αναστολή. Επίσης εντάσσονται, εντός 6 μηνών από τη βεβαίωσή τους, όσες οφειλές βεβαιώνονται μετά την 30/04/2021.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 3 εργασίμων ημερών από την από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής.

Σε περίπτωση που η οφειλή εξοφληθεί νωρίτερα, τότε υπάρχει απαλλαγή των τόκων σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον τελικό αριθμό μηνιαίων δόσεων. Όποιος έχει υπαχθεί, δύναται να επιλέξει άλλο πρόγραμμα ρύθμισης με διαφορετικό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό, οπότε δικαιούται απαλλαγή τόκων σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα.

Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση και την εξυπηρετούν κανονικά, λαμβάνουν Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, αναβάλλεται η εκτέλεση του ποινικού αδικήματος και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού) κινητών ή ακινήτων, εκτός των κατασχέσεων στα χέρια τρίτων τα αποδιδόμενα όμως ποσά πιστώνονται σε δόσεις ρύθμισης.

Όλη η επικαιρότητα