Ελλάδα

Πιο δύσκολη η αλλαγή προμηθευτή για όσους χρωστούν για ρεύμα

Με οφειλή πάνω από 150 ευρώ θα απαγορεύεται η αλλαγή προμηθευτή, ενώ δημιουργείται ειδικός «Τειρεσίας» για τις οφειλές στο ρεύμα. Το νέο πλαίσιο από τη ΡΑΕ.

Το νέο σκηνικό για παρόχους και καταναλωτές ενέργειας δημιουργεί η ΡΑΕ μετά την διαβούλευσή της για τον περιορισμό του ενεργειακού τουρισμού. Οι τελικές εισηγήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τις προτάσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τον περιορισμό των κακοπληρωτών που βρίσκουν «παραθυράκι» απαλλαγής από τα χρέη τους με την αλλαγή παρόχου. Πλέον η ΡΑΕ εισηγείται τη θέσπιση ανώτατου ποσού απλήρωτων λογαριασμών για τους οφειλέτες που επιθυμούν να αλλάξουν προμηθευτή.

Στη χαμηλή τάση για τους οικιακούς καταναλωτές αυτό το όριο θα είναι πλέον τα 150 ευρώ σε τετραμηνιαίο λογαριασμό. Για τους εμπορικούς καταναλωτές στη χαμηλή τάση το όριο μπαίνει στα 200 ευρώ και για τους πελάτες της μέσης τάσης στα 1.000 ευρώ. Εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του πελάτη υπερβαίνουν τα ανωτέρω ποσά τότε δε θα μπορεί να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας για άσκηση του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή, εάν δεν έχει προηγουμένως ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του που απορρέουν από την αρχική Σύμβαση, ή, εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον πομηθευτή του.

Με τη δεύτερη πρόταση η ΡΑΕ θέλει να καθιερώσει ένα σύστημα επισήμανσης οφειλών (debt flagging) μεταξύ των προμηθευτών ώστε να έχουν πληροφορίες για τους οφειλέτες λογαριασμών ρεύματος που θέλουν να αλλάξουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και να αξιολογούν τον βαθμό φερεγγυότητας τους. Ειδικότερα η ΡΑΕ θέλει να εισάγει την «κόκκινη» επισήμανση για τους οφειλέτες στα όρια των ανωτέρω χρεών αλλάζουν πάροχο και την «πράσινη» σε όσους ανεξάρτητα από το ύψος των χρεών τους κάνουν διακανονισμό ώστε να αλλάξουν προμηθευτή.

Με την τρίτη εισήγηση της ΡΑΕ ο παλαιός προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης από τον πελάτη των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών διατηρεί για έξι μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής εταιρίας, το δικαίωμα να υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο πάροχο, υπό την προϋπόθεση ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του πελάτη αντιστοιχούν σε τουλάχιστον έξι μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης.

Η ΡΑΕ προκρίνει ως σκόπιμη και σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας την εφαρμογή των προτάσεων αυτών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την έναρξη εφαρμογής της, προκειμένου εν συνεχεία να αξιολογηθεί εκ νέου.

via

Όλη η επικαιρότητα