Οικονομία

Ποιοι και πώς μπορούν να επανενταχθούν στις 120 δόσεις της εφορίας

Χιλιάδες φορολογούμενοι με οφειλές βεβαιωμένες στην Εφορία και με εκκρεμείς προς πληρωμή δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες το Δημόσιο έχει χορηγήσει αναστολής είσπραξης και παράταση καταβολής, εφόσον κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 δεν μπόρεσαν να πληρώσουν κάποιες άλλες μη ανασταλείσες δόσεις κι έχασαν τις ρυθμίσεις τους, αποκτούν πλέον το δικαίωμα να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις που έχασαν.

Η επανάνταξη θα γίνει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για τα υπολειπόμενα ποσά οφειλών και για τους εναπομείναντες αριθμούς δόσεων, κατόπιν υποβολής αιτήσεων στο σύστημα ΤΑΧΙSnet.

Πρόκειται για περιπτώσεις οφειλετών οι οποίοι έχασαν ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε ισχύ τα έτη 2015, 2017 και 2019 (σύμφωνα με τα άρθρα 1-17 του ν. 4321/2015, τα άρθρα 98-109 του ν. 4611/2019 και τον ν. 4469/2017) και προέβλεπαν αποπληρωμή οφειλών έως και σε 100 – 120 δόσεις.

Η επανένταξη κάθε οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του συγκεκριμένου μήνα, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020. Από τη στιγμή που ο οφειλέτης θα επανενταχθεί στη ρύθμιση που είχε απωλέσει αυτή θα αναβιώσει με όλα τα ευεργετήματά της και οι όποιες δόσεις της περιόδου Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 δεν καταβλήθηκαν θα προστεθούν ως υπεράριθμες μετά την τελευταία δόση.

H ηλεκτρονική πλατφόρμα του συστήματος TAXISnet για την υποβολή των αιτήσεων επανένταξης στις παλαιές ρυθμίσεις των ετών 2015, 2017 και 2019 που προέβλεπαν αποπληρωμή έως και σε 100 ή και 120 δόσεις, ανοίγει εντός των προσεχών ημερών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr.

Οι αιτήσεις επανένταξης θα υποβάλλονται, δηλαδή, ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην οποία λειτουργεί το σύστημα TAXISnet.

via

Όλη η επικαιρότητα