Εκπαίδευση Ηλεία

Σχολεία Πύργου: Πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων – αγωγής υγείας: Υλοποιήθηκε παρά τις δυσκολίες

Στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πύργου και στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου

Τη σχολική χρονιά που διανύσαμε, παρά τις δυσκολίες, διεξάχθηκε πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων – αγωγής υγείας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δύο σχολεία του Δήμου Πύργου, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πύργου και το 6ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου.

Υπεύθυνος προγράμματος για το Ειδικό Δ.Σ. Πύργου ήταν ο κ. Θεόδωρος Βασιλικόπουλος, Σχολικός Νοσηλευτής ΠΕ25 σε συνεργασία με την κ. Αγγελική Κουσάβελου, Εκπαιδευτικό ΠΕ70.EAE και τον κ. Κωνσταντίνο Βάσση, Φυσικοθεραπευτή ΠΕ28.

Για το 6ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, υπεύθυνη του προγράμματος ήταν η κ. Αγγελική Βάλαρη, Σχολική Νοσηλεύτρια ΠΕ25 σε συνεργασία με την Υποδιευθύντρια και Εκπαιδευτικό ΠΕ06, κ. Κατερίνα Τουμπέκη, τον Εκπαιδευτικό ΠΕ70.ΕΑΕ, κ. Κωνσταντίνο Χριστόπουλο και την Εκπαιδευτικό ΠΕ70, κ. Φωτεινή Τσαρέ.

Η υλοποίηση και παρουσίαση του προγράμματος έγινε κατόπιν συνεννόησης με τη Διευθύντρια του Ειδικού Δ.Σ. Πύργου, κ. Βασιλική Καλαντζή ΠΕ70.ΕΑΕ και τη Διευθύντρια του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου, κ. Ελένη Κουνέλη ΠΕ70, σε συνεργασία με την υπεύθυνη προγραμμάτων αγωγής υγείας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ευγενία Ηλιοπούλου.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των μικρών μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ατυχημάτων στο σχολικό όσο και στο οικιακό περιβάλλον.

Οι στόχοι περιλάμβαναν την απόκτηση γνώσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων στην καθημερινότητα της σχολικής κοινότητας, την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τον τρόπο παροχής/κλήσης εξειδικευμένης βοήθειας σε συγκεκριμένες επείγουσες καταστάσεις και τη βελτίωση της ικανότητας για επικοινωνία – συνεργασία και τη σωστή λήψη αποφάσεων την επείγουσα στιγμή.

Το σχολικό πρόγραμμα του 6ου Δημοτικού προσπάθησε μέσα από μία σειρά δράσεων να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε θέματα πρόληψης ατυχημάτων. Αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας ήταν η συγγραφή ενός οδηγού πρόληψης παιδικών ατυχημάτων, η κατασκευή ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού «Το φιδάκι της Πρόληψης» και τέλος η δημιουργία ενός σύντομου ενημερωτικού βίντεο για την ασφάλεια στο σχολείο.

Το σχολικό πρόγραμμα του Ειδικού Δημοτικού Πύργου περιλάμβανε εκπαίδευση των μαθητών μέσω κοινωνικών ιστοριών, καθώς και ασκήσεις σεισμού και πυρκαγιάς. Για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θέματα πρόληψης ατυχημάτων και παροχής πρώτων βοηθειών παρουσιάστηκε σεμινάριο που ήταν πιστοποιημένο από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας.

Οι δραστηριότητες είχαν θετική επίδραση στους μαθητές και συνέβαλαν στην ευκολότερη κατανόηση των κινδύνων που υπάρχουν εντός του σχολικού πλαισίου με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων. Κρίνεται αναγκαία η επανάληψή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα και η εφαρμογή τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα εκτός σχολείου με σκοπό τη γενίκευση. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ύπαρξη νοσηλευτών στα σχολεία τους, καθώς υποστηρίζουν με κάθε τρόπο τόσο την ασφάλεια των μικρών μαθητών όσο και των ιδίων και φροντίζουν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ατυχημάτων.

Όλη η επικαιρότητα