Ηλεία Υγεία

Πρόταση από τη διοίκηση του Γεν. Νοσοκομείου Ηλείας να μετατραπεί ο νομός σε «άγονη γραμμή»

Με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στο νοσοκομείο Πύργου που αφορούν την υποστελέχωση σε Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ιδιαίτερα της παθολογικής και ψυχιατρικής κλινικής από τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας έγινε πρόταση προς το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να μετατραπεί ο νομός Ηλείας ως προβληματική και άγονη περιοχή Α κατηγορίας, από Β κατηγορίας που είναι τώρα.

Επίσης ζητείται η κατάταξη των νοσοκομείων του νομού Ηλείας από τη Β ζώνη στη Γ ζώνη ως προς το καθεστώς των εφημεριών.

Με αυτό τον τρόπο θα δοθούν κίνητρα στους γιατρούς να έρθουν στα νοσοκομεία της Ηλείας και αυτά να στελεχωθούν με καλύτερο τρόπο από το σημερινό.

Όλη η επικαιρότητα