Ηλεία

Πύργος: Νέος προσωρινός ανάδοχος στο έργο ανάπλασης της κεντρικής πλατείας

Νέα δεδομένα καταγράφονται στο έργο της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Πύργου, που βρίσκεται στο στάδιο της συμβασιοποίησης.

Ως γνωστό το μεγαλύτερο μέρος του έργου αφορά παρεμβάσεις στο λόφο του Επαρχείου, στις σκάλες που οδηγούν στην κεντρική πλατεία, ενώ δεν θα γίνει κάποια παρέμβαση από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και προς τον πεζόδρομο της 28ης Οκτωβρίου.

Η οικονομική επιτροπή του δήμου Πύργου ενέκρινε το πρακτικό του διαγωνισμού και τα νέα δεδομένα έχουν να κάνουν με την αλλαγή μειοδότη του έργου. Η επιτροπή του διαγωνισμού απέρριψε την εταιρεία «Δόξα ΑΒΕΤΕ» (είχε καταθέσει την προσφορά με την υψηλότερη έκπτωση, 37,5%), διότι δεν πληρούσε το κριτήριο καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας μιας και δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στην κατηγορία που αφορούν σε έργα Πρασίνου.

Μετά την συγκεκριμένη εξέλιξη προσωρινός ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «Τεχνική Ανάπτυξη ΑΤΕΒΕ», που είχε καταθέσει τη δεύτερη καλύτερη προσφορά (έκπτωση 31,2%). Σύμφωνα με το πλαίσιο που διέπει τον διαγωνισμό η απορριφθείσα εταιρεία έχει τα δυνατότητα να προσβάλλει την απόφαση, εντός 15 ημερών… σύμφωνα με πληροφορίες κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Θυμίζουμε ότι ο αριθμός των εταιρειών που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό ήταν έξι…

Σημειώνεται πως ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), είναι 2,68 εκατ. ευρώ.  Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με χρονικό ορίζοντα εκτέλεσης διάστημα 24 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Όλη η επικαιρότητα