Ηλεία

Π. Λάττας: «Ξεκίνησε η περίοδος των αναδασώσεων που θα διαρκέσει έως και τον Μάρτιο»

Ακούστε το άρθρο

Για έγκριση έχει υποβληθεί το πρόγραμμα έργων και εργασιών του Δασαρχείου Πύργου για το 2021 που έχει να κάνει κυρίως με τη διαχείριση λεκανών απορροής, τη βελτίωση και συντήρηση του δασικού δικτύου, την κατασκευή υδατοδεξαμενών και άλλα.

Καθοριστικό παράγοντα στον βαθμό υλοποίησής τους θα παίξουν οι πόροι που είναι διαθέσιμοι για τον σκοπό αυτό από τις Δημόσιες Επενδύσεις και το Πράσινο Ταμείο.

«Το περσινό πρόγραμμα δασοτεχνικών έργων έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 60% ενώ έχουμε υποβάλλει το νέο για έγκριση. Έχουμε και πάλι υποβάλλει αιτήματα που αφορούν και τις Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ και έχουν σχέση με τη διαχείριση λεκανών απορροής, κυρίως του Κλαδέου ποταμού, τη βελτίωση και συντήρηση δασικού δικτύου, κατασκευή υδατοδεξαμενών και άλλα.

Έχουμε υποβάλλει το πρόγραμμα έργων και εργασιών του 2021 και νομίζω ότι η υπηρεσία μας σε αυτό το θέμα είναι έτοιμη και αναμένει τη σχετική έγκριση προκειμένου να υλοποίηση τα ανάλογα έργα.

Βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί από τις υπάρχουσες δαπάνες τόσο του Πράσινου Ταμείου όσο και των Δημοσίων Επενδύσεων», τόνισε μεταξύ άλλων ο Δασάρχης Πύργου, Παναγιώτης Λάττας.

Έλλειψη προσωπικού

Η έλλειψη προσωπικού συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των δασικών υπηρεσιών γεγονός που έχει και επιπτώσεις στη λειτουργία τους. «Το δασαρχείο και όλες οι δασικές υπηρεσίες γενικότερα αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα που είναι αυτό των νέων υπαλλήλων. Δηλαδή, όπως και εγγράφως έχουμε υποστηρίξει, προς κάθε αρμόδιο φορέα και υπουργείο, έχουμε ανάγκη από νέους κυρίως δασολόγους και δασοπόνους αλλά και γενικότερα από ανανέωση του προσωπικού», υποστήριξε ο δασάρχης Πύργου.

Ικανοποίηση για την αντιπυρική περίοδο

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο κ. Λάττας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχτηκε η αντιπυρική περίοδος κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της πολιτικής προστασίας και των δυνάμεων που εμπλέκονται με τις κατασβέσεις των πυρκαγιών.

«Τέλος θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες και στην πολιτική προστασία και στο πυροσβεστικό σώμα για την αντιπυρική περίοδο η οποία εξελίχθηκε σχετικά σε μια πολύ καλή χρονιά παρόλο που είχαμε δύο πολύ επικίνδυνες πυρκαγιές. Αναφέρομαι σε αυτές που εκδηλώθηκαν σε Λαντζόι, Χελιδόνι και Κλινδιά. Κατασβέστηκαν πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να έχουμε τη μικρότερη δυνατή καταστροφή», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Λάττας.

Όλη η επικαιρότητα