Πολιτική

Π. Μπράμος: Ακαδημαϊκός Χάρτης Δυτικής Ελλάδας. Ώρα ευθύνης και συνεργειών

Τι αναφέρει ο Περιφερειακός Σύμβουλος σε άρθρο του .

Οι ανησυχίες μας για την λειτουργία των περιφερειακών τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως εκφράστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 26/11/2020 προς τον Πρύτανη του Ιδρύματος, ήρθαν να επιβεβαιωθούν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο από το πόρισμα της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Η στάση αυτή του Πανεπιστημίου βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση από την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και τη δέσμευση του Πρυτάνεως για ισχυρή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να υπάρξουν από κοινού διεκδικήσεις έναντι του κεντρικού κράτους, αλλά και μία συμφωνία για τη διαμόρφωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της περιοχής την «επόμενη μέρα».

Η δήλωση του Πρυτάνεως: «Είμαστε Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρά τον τίτλο μας, ως Πανεπιστήμιο Πατρών» έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, που οδηγεί στη συρρίκνωση και τον αφανισμό των περιφερειακών τμημάτων. Πράγματι, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά μόνο στην απορρόφηση πόρων για την αναβάθμιση της Πανεπιστημιούπολης στο Ρίο, απαξιώνοντας σταδιακά τα περιφερειακά τμήματα σε διδακτικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.

Η στήριξη των περιφερειακών τμημάτων, τα οποία εμφανίζονται στην αξιολόγηση της Επιτροπής ως ο αδύναμος κρίκος του Πανεπιστημίου, είναι εφικτή δια της αποκέντρωσης των «ισχυρών» τμημάτων με συναφή αντικείμενα που βρίσκονται στην Πάτρα και μπορούν να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.

Ο διάλογος μεταξύ Αυτοδιοίκησης – Πανεπιστημίου για ισόρροπη ανάπτυξη των πανεπιστημιακών σχολών στις πόλεις που βρίσκονται, είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί πριν εισαγωγή του σχεδίου προς έγκριση στη Σύγκλητο. Πεδίο σύγκλισης πρέπει να αποτελέσει η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετείχαν από κοινού Πανεπιστήμιο και Δήμοι.

Στην κατεύθυνση αυτή κάθε μέρος θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις όπως:

‌- Το Πανεπιστήμιο να διαθέσει διδακτικό και διοικητικό προσωπικό στα περιφερειακά τμήματα ώστε να επιτελείται άρτια το διδακτικό και ερευνητικό του έργο.

– ‌Κοινή διεκδίκηση της «Συμμαχίας για το Πανεπιστήμιο» αύξησης των πόρων και των θέσεων διδακτικού προσωπικού, ώστε μεσοπρόθεσμα να καλυφθούν οι αναγκαίες θέσεις με μόνιμο προσωπικό.

– ‌Διεκδίκηση επιπλέον πόρων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου.

– ‌Εκπόνηση τεχνικών δελτίων από το Πανεπιστήμιο Πατρών για την κάλυψη κατά προτεραιότητα των αναγκών των περιφερειακών τμημάτων σε εγκαταστάσεις και υλικοτεχνική υποδομή των τμημάτων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από την ΠΔΕ.

– ‌Εκπόνηση Προγράμματος από την ΠΔΕ για την Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση, το οποίο θα λειτουργήσει ενισχυτικά προς την ακαδημαϊκή έρευνα και την επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών.

– ‌Συνέργειες για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα με εταίρους την ΠΔΕ, τους Δήμους και το Πανεπιστήμιο.

– ‌Στήριξη εκ μέρους των Δήμων των γραμματειών περιφερειακών τμημάτων με διοικητικό προσωπικό και κάλυψη των άμεσων λειτουργικών αναγκών.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να επαναλάβω ότι στη χωρική αρμοδιότητα της ΠΔΕ βρίσκονται το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το ΕΑΠ, ιδρύματα με τα οποία πρέπει η Περιφέρεια εξίσου να αναπτύξει διάλογο για συνεργασίες, εξακτίνωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Γιατί μόνο με τη συμμετοχή όλων των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Περιφέρειά μας θα μπορούμε να αναπτύξουμε ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό χάρτη της Δυτικής Ελλάδας.

Η σύγκλιση και η συνεργασία Αυτοδιοίκησης και Πανεπιστημίων, είναι ο μόνος δρόμος για την ισχυροποίηση τους ως πυλώνα ακαδημαϊκής δραστηριότητας, έρευνας και ανάπτυξης στην Δυτική Ελλάδα.

Πάνος Μπράμος,

Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας

Όλη η επικαιρότητα